Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Misstanden

In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden.

Met een voldaan gevoel stapte Soeresh in zijn Prado. Hij drukte het raampje helemaal open terwijl hij rustig wegreed. Zo kon hij nog even genieten van het zicht op zijn net omrasterde terrein op Leiding. Barhia, het zag er keurig uit zo; helemaal schoon, duikers gelegd en klaar om er zijn bedrijf neer te zetten.

Regels

Soeresh sliep slecht die nacht. Hij zou het perceel toch niet kwijtraken? Ze konden de volgende dag meteen bij RGB terecht en kregen uitleg van een ambtenaar die alle regels kende. Hij vertelde dat er bij elk stuk domeingrond ook een beschikking hoort. Daarin staat onder welke voorwaarden het stuk grond aan iemand is uitgegeven. Niet alleen moet er jaarlijks grondhuur of erfpachtcanon betaald worden en moet het verkregen perceel binnen vier jaar in cultuur gebracht worden, maar het perceel moet ook gebruikt worden voor het doel waarvoor het is uitgegeven. Wanneer je grond voor veeteelt hebt gekregen, moet je daar dus aan veeteelt doen. Mocht je willen overstappen op tuinbouw of iets heel anders, dan moet je een bestemmingswijziging aanvragen. Pas als dit is goedgekeurd, wordt de bestemmingswijziging aangepast in het kadaster, legde de ambtenaar uit.

De staat ziet er op toe dat grondhuurders zich houden aan alle beschikkingsvoorwaarden. Doen zij dit niet, dan kan de staat hen per deurwaardersexploot in gebreke stellen, om hen te bewegen alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Daar hebben zij dan volgens de wet nog een maand te tijd voor. Is het dan nog steeds niet gebeurd, dan kan de staat het perceel intrekken en de intrekkingsbeschikking overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Daarmee is het recht van grondhuur voor die persoon dan komen te vervallen.

Probleem

Daar zat hem precies het probleem van het terrein dat Soeresh had gekocht. Want wat Soeresh niet wist, en waar hij bij RGB pas achter kwam, was dat Imro vóór de overname al in gebreke was gesteld. Imro had het terrein namelijk niet binnen de gestelde vier jaar in cultuur gebracht en had plannen die in strijd waren met de bestemmingsbeschikking. En terwijl Soeresh zijn best had gedaan het terrein bedrijfsklaar te maken en de toestemming tot overdracht al via een notaris had ingediend, had de staat precies in die tijd het perceel van Imro ingetrokken.

Soeresh viel dus echt tussen wal en schip. Imro had zijn geld ontvangen en zat hoog en droog in Nederland en het perceel waar Soeresh zijn tijd en geld in gestoken had, was alweer aan een ander uitgegeven. En een al uitgegeven en ingeschreven beschikking, kan niet meer worden ingetrokken. Het enige wat Soeresh nog kon doen, was de zaak naar de rechter brengen. Dat deed hij ook, maar een uitspraak is er een jaar later nog steeds niet.

Voorkomen

Soeresh had bijna alles gedaan wat hij had kunnen doen om deze ellende te voorkomen. Toen hij bij het kadaster ging kijken stond de grond nog op naam van Imro. En er wordt nergens geregistreerd of er op dat moment een intrekkingsprocedure gaande is. Wel had Soeresh persoonlijk naar de Dienst Grondinspectie kunnen gaan om daar te informeren naar de status van het perceel en eventueel intrekkingsgevaar. En, zoals we al vaker hebben gezegd: als er haast is bij een overdracht of verkoop en de prijs is uitzonderlijk laag, wees dan gewaarschuwd. Goedkoop is meestal duurkoop, en dat geldt zeker bij onroerend goed.

Lees meer berichten uit de categorie Misstanden.

oktober 6, 2018
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.