blank

De vastgoedmarkt in Suriname

De vastgoedmarkt in Suriname

Aan de prijs zal het niet liggen

Heeft de huidige economische crisis in Suriname invloed op de prijzen van onroerend goed?

Heeft de huidige economische crisis in Suriname invloed op de prijzen van onroerend goed? Volgens de notarissen Manna en Jadnanansing zal het aantal transacties waarschijnlijk verder afnemen. Maar de prijzen waarvoor de objecten verhandeld worden, blijven naar verwachting gelijk.

Het aantal koop- en verkooptransacties van onroerend goed is langzaam aan het teruglopen. In vergelijking met 2014 was het afgelopen jaar minder beweging op de markt. Volgens notaris Rita Manna is de verwachting voor het komende jaar niet beter. In die zienswijze wordt zij ondersteund door haar oud-collega Carlo Jadnanansing. De onroerendgoedmarkt houdt gelijke tred met de landelijke economie; althans, voor een deel.

blank

Stabiel

Het verhaal dat de onroerendgoedmarkt gelijke tred houdt met de economie, is slechts ten dele waar. In Nederland, waar de huizenmarkt sinds afgelopen jaar weer aantrekt, trekken ook de prijzen weer aan. De economische crisis, die in 2013 haar dieptepunt bereikte, was goed afleesbaar op de onroerendgoedmarkt, met bar slechte prijzen voor woningeigenaren. De marktwerking zorgde ervoor dat onroerendgoedeigenaren die een hypotheek hadden, in sommige gevallen ook na de verkoop nog met een schuld bij de bank zaten. En dat is waar in Suriname de link tussen de economie en de onroerendgoedmarkt mank gaat.

“Als het slecht gaat met de economie en er minder vraag is, zouden de prijzen toch moeten kelderen?” zegt Jadnanansing. “Maar in de lange jaren dat ik als notaris heb gefunctioneerd, heb ik nooit gezien dat het marktmechanisme van invloed is op de onroerendgoedmarkt. Wat er ook gebeurde, de prijzen bleven constant.”

Jadnanansing maakt een uitzondering voor twee perioden waarin de prijzen wel kelderden. “Dat was in de aanloop naar de onafhankelijkheid, toen mensen massaal vertrokken. En ook na december 1980.” Dat waren perioden waarbij mensen en masse het land verlieten en tegen bijna elke prijs hun onroerend goed van de hand wilden doen, als er maar een koper was.

Woningbouw

Hebben bouwprojecten van de overheid invloed op de onroerendgoedmarkt? De overheid is in 2011 begonnen met de bouw van welzijnswoningen in verschillende wijken. Dit project is echter nooit vlot verlopen, met als belangrijkste argument dat er onvoldoende bouwgrond was om de ambitieuze plannen te verwezenlijken. Nu wordt aangegeven dat er ondertussen voldoende terrein is geïdentificeerd, en de woningbouw op meerdere plaatsen kan worden gerealiseerd. Met als uitschieters de projecten van de Chinese huizenbouwers; door de Chinese overheid is de toezegging gedaan voor de bouw van 1000 woningen, als schenking.

Manna noch Jadnanansing denkt echter dat, de uitvoerings-capaciteit daargelaten, deze robuuste woningbouw van invloed zal zijn op de prijzen van onroerend goed. “In de eerste plaats moeten we nagaan of, gezien de behoefte aan woningen, dit van enige invloed zal zijn op het totaal”, zegt Jadnanansing. Maar bovenal richt de markt voor onroerendgoed zich volgens hem en Manna meer op de middenklasse. De markt voor de overheidswoningen ligt in de meeste gevallen iets daaronder. “Dus denk ik dat deze initiatieven noch de prijs, noch het aantal transacties zal beïnvloeden”, betoogt Manna.

Zij en haar collega verwachten, evenals de rest van de gemeenschap, dat het komende jaar en het jaar daarop zware economische jaren zullen worden. Zij en de sector maken zich op voor mogelijk ‘magere jaren’ voor de onroerendgoedsector. Maar áls er dan een transactie zal plaatsvinden, hebben zij er geen twijfel over dat de prijs niet zal verschillen met die in de ‘vette jaren’.

Lees meer berichten uit de categorie Vraag aan de notaris Investeren Bouw & Infra Nieuws Bedrijven Aannemers.

juni 4, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.