blank

Grondtitels voor ingezetenen met een ander nationaliteit

Grondtitels voor ingezetenen met een ander nationaliteit

Grondtitels juridisch bekeken

Welke grondtitels kunnen ingezetenen van Suriname met een andere nationaliteit verkrijgen?

In deze rubriek worden door Mr. R. Zweevel juridische onderwerpen besproken die over boedels en gronden in Suriname gaan. Het onderwerp van deze editie behandelt de rechtsvraag: “Welke grondtitels kunnen ingezetenen van Suriname met een andere nationaliteit verkrijgen?”

Voor er antwoord op deze rechtsvraag kan worden gegeven, is het van eminent belang om eerst te weten wat men verstaat onder een grondtitel en welke grondtitels er bestaan in Suriname.

blank

Eigendom en erfpacht

In Suriname hebben we verschillende grondtitels die worden onderscheiden door de wijze waarop zij zijn uitgegeven. Hieronder vindt u de verschillende grondtitels met uitleg:
1. Allodiale eigendom en erfelijk bezit
Deze titel werd in de zeventiende eeuw uitgegeven door het koloniaal bestuur middels een grondbrief. In de grondbrief werden de rechten en verplichtingen vermeld. De verplichtingen waren van dien aard dat, indien men niet voldeed aan de opgelegde verplichtingen, het koloniaal bestuur deze vorm van eigendom met als grondtitel allodiale eigendom en erfelijk bezit, terug kon vorderen van de verkrijger. Deze titel wordt niet meer uitgegeven en is gelijk gesteld met de volle en vrije eigendom van het Surinaams Burgerlijk Wetboek;

2. Erfpacht
Door de overheid worden er geen gronden meer uitgegeven onder deze titel. Onder deze titel kreeg de verkrijger een beschikking voor een aantal jaren en is er de verplichting om een vergoeding aan de overheid te betalen. Deze wordt ‘canon’ genoemd. Tevens moet hierbij worden vermeld dat er twee soorten van erfpacht zijn, te weten: Erfpacht, welke uitgegeven werd door de overheid en erfpacht volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Art. 766 SBW.

3. Grondhuur
De verkrijger van deze grond onder deze titel, heeft de verplichting om jaarlijks huur te betalen aan de Surinaamse overheid. De verkrijger kan de grond onder deze titel verkopen en overdragen, Voor de overdracht is toestemming van de overheid nodig.

4. Eigendom
Onder deze titel krijgt de verkrijger het volstrekte recht om van een stuk grond het vrije genot te genieten en erover te beschikken, waarbij er geen verplichting is naar de overheid toe. Art.625 SBW

Ingezetenen in Suriname met een andere nationaliteit kunnen enkel de grondtitels eigendom en erfpacht volgens het Surinaams Brurgerlijk Wetboek oftewel BW erfpacht, verkrijgen.
Gronden onder de grondhuurtitel worden niet aan ingezetenen met een andere nationaliteit verstrekt. Er bestaat echter wel een andere mogelijkheid. Een ingezetene van Suriname met een andere nationaliteit kan een stichting oprichten. Deze stichting wordt dan gekenmerkt als zijnde een rechtspersoon. Vervolgens kan de ingezetene op naam van de stichting een aanvraag doen voor een stuk grond onder de grondhuurtitel. De bestuurder is dan slechts de economische eigenaar en de stichting is de juridische eigenaar.

De titels erfpacht volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek, grondhuur en eigendom kunnen verkocht en overgedragen worden aan derden, maar ingezetenen die een andere nationaliteit hebben kunnen alleen het Burgerlijk erfpacht en eigendom verkrijgen.

Lees meer berichten uit de categorie Artikelen.

oktober 11, 2018
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.