fbpx
Editie 18 House Home Lifestyle 2018 Surgoed Makelaardij NV 031 999x750 - Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Misstanden

In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden.

Met een voldaan gevoel stapte Soeresh in zijn Prado. Hij drukte het raampje helemaal open terwijl hij rustig wegreed. Zo kon hij nog even genieten van het zicht op zijn net omrasterde terrein op Leiding. Barhia, het zag er keurig uit zo; helemaal schoon, duikers gelegd en klaar om er zijn bedrijf neer te zetten.

Editie 18 House Home Lifestyle 2018 Surgoed Makelaardij NV 031 400x536 - Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak

Een koopje was het geweest, dit ruime perceel. Het was weliswaar geen eigendom maar domeingrond, maar dan nog. Imro, de vorige grondhuurder, moest vanwege familieomstandigheden snel naar Nederland en had dringend geld nodig. Dat had Soeresh een mooi voordeeltje opgeleverd. Vanwege die haast hadden ze een voorlopige onderhandse koopovereenkomst getekend. Imro had Soeresh een volledige volmacht gegeven in ruil voor het totale bedrag voor de overname. Met die volmacht moest Soeresh het terrein alleen nog laten overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Maar ja, dat was een formaliteit. Natuurlijk had hij vooraf wel even nagegaan of de grond echt op Imro’s naam stond, en dat bleek zo te zijn. Met het plaatsen van de duikers en de omrastering, had Soeresh al aan de belangrijkste voorwaarden van de staat voldaan. Daar kon in elk geval niemand meer wat over zeggen, dacht hij tevreden.

Hij schrok dus ook niet heel erg toen hij een week later een paar hevig gebarende mannen op zijn terrein zag staan. Twee van hen waren bezig met een meetlint, terwijl de derde zich over een tekening boog. Zeker een controle van de Dienst Grondinspectie, dacht Soeresh. Hij parkeerde zijn auto op de berm en liep naar de mannen toe. ,,Goedemiddag heren”, riep hij joviaal. ,,Wat vindt u van mijn omheining?” De mannen keken onbegrijpend, afwisselend naar elkaar en naar Soeresh. ,,Hoezo, uw omheining”, vroeg de man met de tekening in zijn hand wat bozig. Hendrik, zoals hij heette, haalde na wat vijven en zessen een beschikking uit zijn zak. Met licht verhoogde hartslag bekeek Soeresh het papier. Dit ging inderdaad over zijn perceel. Hendrik vertelde dat hij toestemming had er een winkel op te bouwen. Daarvoor had hij zelfs een bestemmingswijziging aangevraagd, want oorspronkelijk was het terrein aan Imro uitgegeven voor tuinbouw. Nadat Soeresh zijn kant van het verhaal had verteld, begrepen ze beiden niet hoe dit mogelijk kon zijn. Uiteindelijk besloten ze naar het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) te gaan, om uitleg te vragen.

Regels

Soeresh sliep slecht die nacht. Hij zou het perceel toch niet kwijtraken? Ze konden de volgende dag meteen bij RGB terecht en kregen uitleg van een ambtenaar die alle regels kende. Hij vertelde dat er bij elk stuk domeingrond ook een beschikking hoort. Daarin staat onder welke voorwaarden het stuk grond aan iemand is uitgegeven. Niet alleen moet er jaarlijks grondhuur of erfpachtcanon betaald worden en moet het verkregen perceel binnen vier jaar in cultuur gebracht worden, maar het perceel moet ook gebruikt worden voor het doel waarvoor het is uitgegeven. Wanneer je grond voor veeteelt hebt gekregen, moet je daar dus aan veeteelt doen. Mocht je willen overstappen op tuinbouw of iets heel anders, dan moet je een bestemmingswijziging aanvragen. Pas als dit is goedgekeurd, wordt de bestemmingswijziging aangepast in het kadaster, legde de ambtenaar uit.

De staat ziet er op toe dat grondhuurders zich houden aan alle beschikkingsvoorwaarden. Doen zij dit niet, dan kan de staat hen per deurwaardersexploot in gebreke stellen, om hen te bewegen alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Daar hebben zij dan volgens de wet nog een maand te tijd voor. Is het dan nog steeds niet gebeurd, dan kan de staat het perceel intrekken en de intrekkingsbeschikking overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Daarmee is het recht van grondhuur voor die persoon dan komen te vervallen.

Probleem

Daar zat hem precies het probleem van het terrein dat Soeresh had gekocht. Want wat Soeresh niet wist, en waar hij bij RGB pas achter kwam, was dat Imro vóór de overname al in gebreke was gesteld. Imro had het terrein namelijk niet binnen de gestelde vier jaar in cultuur gebracht en had plannen die in strijd waren met de bestemmingsbeschikking. En terwijl Soeresh zijn best had gedaan het terrein bedrijfsklaar te maken en de toestemming tot overdracht al via een notaris had ingediend, had de staat precies in die tijd het perceel van Imro ingetrokken.

Soeresh viel dus echt tussen wal en schip. Imro had zijn geld ontvangen en zat hoog en droog in Nederland en het perceel waar Soeresh zijn tijd en geld in gestoken had, was alweer aan een ander uitgegeven. En een al uitgegeven en ingeschreven beschikking, kan niet meer worden ingetrokken. Het enige wat Soeresh nog kon doen, was de zaak naar de rechter brengen. Dat deed hij ook, maar een uitspraak is er een jaar later nog steeds niet.

Voorkomen

Soeresh had bijna alles gedaan wat hij had kunnen doen om deze ellende te voorkomen. Toen hij bij het kadaster ging kijken stond de grond nog op naam van Imro. En er wordt nergens geregistreerd of er op dat moment een intrekkingsprocedure gaande is. Wel had Soeresh persoonlijk naar de Dienst Grondinspectie kunnen gaan om daar te informeren naar de status van het perceel en eventueel intrekkingsgevaar. En, zoals we al vaker hebben gezegd: als er haast is bij een overdracht of verkoop en de prijs is uitzonderlijk laag, wees dan gewaarschuwd. Goedkoop is meestal duurkoop, en dat geldt zeker bij onroerend goed.

Lees meer berichten uit de categorie Misstanden.

2018-10-06

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.