fbpx
Editie 7 House Home Lifestyle 2016 Surgoed Makelaardij NV 011 999x750 - De oude kaart

De oude kaart

De oude kaart

Misstanden

Eugenie zat met de handen in het haar. Letterlijk. Ineengedoken op de grond van het perceel dat haar eigendom moest zijn, zichzelf wiegend op haar hurken. Was ze hiervoor teruggekeerd naar Suriname?

Editie 7 House Home Lifestyle 2016 Surgoed Makelaardij NV 011 400x536 - De oude kaart

Toen haar ouders vorig jaar overleden, had Eugenie nog tegen iedereen in haar omgeving geroepen dat zij nu écht nooit meer naar haar geboorteland hoefde. Wat had ze er nog te zoeken, nu iedereen die haar dierbaar was óf in Nederland woonde óf overleden was?

Tot ze het bericht kreeg van een stukje grond dat zij, als enige erfgenaam van haar moeder, had geërfd. Het was een perceel in de omgeving waar zij als kind regelmatig met haar ouders in de vakanties naartoe was gegaan. Verschillende familieleden hadden er een huisje, maar Eugenie wist nooit dat een deel van die grond aan haar moeder toebehoorde. En nu dus aan haar.

Terwijl die gedachte de eerste nachten alleen maar een last leek, begon haar fantasie langzaam te werken. Als ze nu eens haar saaie baan opgaf, en er een biologische fruitplantage begon? Of iets met heilzame kruiden, en dan exporteren? En misschien een meditatiecentrum, midden in de natuur… Jeugddromen, maar ze durfde het risico niet direct te nemen.

Maar toen er een reorganisatie bezig was in het bedrijf waar ze werkte, en Eugenie hoogstwaarschijnlijk op straat zou komen testaan, hakte ze de knoop door. Het bedrag dat ze kort daarna ontving als ontslagvergoeding, was genoeg als investering.

Slecht nieuws

Terwijl Eugenie nog bezig was mensen te mobiliseren en haar plannen uit te werken, bereikte haar het slechte nieuws: het stukje grond dat zij had geërfd, werd ook geclaimd door een ander, Ray de Bruin. Met veel moeite en hulp van een notaris kon Eugenie achterhalen wat precies het probleem was. De grond van Eugenies moeder maakte deel uit van een grote plantage, eigendom van verschillende familieleden. Deze plantage was ooit verdeeld in acht gelijke stukken grond. En een van die stukken was meer dan een eeuw geleden verkocht aan een andere familie, de familie De Bruin, om met dat geld enkele verbeteringen aan te brengen aan het gehele terrein. Op een oude kaart is die verdeling in acht stukken goed te zien.

Voorlopig kan Eugenie dus nog niet aan de slag met haar mooie plannen. Ze overweegt weer terug te keren naar Nederland, nu ze de komende tijd geen enkele bron van inkomsten heeft.

Maar ergens rond de laatste eeuwwisseling is er toch iets misgegaan, want nu blijkt dat de familie De Bruin twintig jaar geleden op een heel andere locatie een perceel heeft laten uitmeten, dan op het deel dat zij volgens de oude kaart – en volgens de oorspronkelijke verkoopakte – hadden gekocht. Precies het stuk grond van Eugenie.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren? Eugenie ontdekte dat toen de plantage ruim een eeuw geleden werd verdeeld, er nog geen preceelnummers werden gebruikt. In die tijd werden alleen de hoekpunten genoemd, de oppervlakte en een globale omschrijving van de ligging. Zoals ‘aan de rivier’ of ‘aan de weg’. Het kan daarom heel lastig zijn om nu nog te bekijken waar een gekocht perceel precies ligt. Maar in dit geval is het wel opmerkelijk dat bij het perceel dat de familie De Bruin had gekocht, staat vermeld dat hun grond ‘aan de rivier’ ligt. Toch heeft de landmeter een stuk uitgemeten dat helemaal niet aan het water ligt.

Nader onderzoek

Nader onderzoek wees uit dat een oom van Eugenie, die een perceel had in het bos, de familie De Bruin om de tuin heeft geleid, door ze een stuk grond aan te wijzen dat minder gunstig lag dan het perceel dat ze eigenlijk gekocht hadden. Zo kon hij zelf lekker aan de rivier gaan zitten… Blijkbaar heeft de landmeter toen geen gedegen kadastraal onderzoek gedaan, en is blindelings afgegaan op de aanwijzingen van de oom van Eugenie. De grond van Eugenie wordt nu geclaimd door Ray de Bruin, en daarom ligt de zaak bij de rechtbank. Een landmeterscommissie moet gaan vaststellen wat de exacte locatie is van de percelen van alle betrokkenen. Voorlopig kan Eugenie dus nog niet aan de slag met haar mooie plannen. Ze overweegt weer terug te keren naar Nederland, nu ze de komende tijd geen enkele bron van inkomsten heeft.

Hoe dit alles voorkomen had kunnen worden? Het is natuurlijk in de eerste plaats van belang dat de landmeter duidelijk aangeeft waar een perceel ligt en zoveel mogelijk werkt met de oorspronkelijke akte van verkrijging. Maar met zulke oude verdelingskaarten van plantages als in het geval van Eugenie, is dat soms lastig. Terwijl in de stad toen wel al met perceelnummers werd gewerkt, gebeurde dat in de districten niet. Want ruim een eeuw geleden was het voor iedereen bekend wie waar woonde op de plantages; er woonden relatief weinig mensen en perceelnummers waren dus niet nodig.

Bepaalde perceelkaarten zijn daardoor tegenwoordig zeer onduidelijk of zelfs helemaal onbruikbaar geworden.

Tegenwoordig worden, om dit soort onduidelijkheden te voorkomen, gps-systemen gebruikt. Alle percelen die zijn verdeeld op basis van oude kaarten, zouden eigenlijk opnieuw uitgemeten moeten worden.

Lees meer berichten uit de categorie Misstanden.

2018-07-10

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.