fbpx
Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 049 999x750 - Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

Economische ontwikkeling

Als we de media moeten geloven, dan gaan we een aantal financieel zware jaren tegemoet. Welke invloed hebben de huidige economische ontwikkelingen op de woningmarkt? En op u als huurder, verhuurder of eigenaar van een perceel of onroerend goed? De lifestyle-krant van Surgoed House & Home zet de gevolgen die al merkbaar zijn op een rij. Is er reden tot zorg of biedt het ook kansen?

Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 049 400x536 - Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

‘Daling monetaire reserves, overheidsschuld bereikt plafond, minder staatsinkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, devaluatie van de Chinese yuan, Centrale Bank van Suriname intervenieert in valutamarkt, depreciatie van de euro. Een aantal koppen die recent het nieuws haalden. Rode draad in deze berichtgeving is dat er op dit moment enorm veel gebeurt op financieel-economisch gebied in ons land en de overheid bezig is haar huishoudboekje op orde te brengen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de onroerendgoedmarkt?

Als u in loondienst bent of een appeltje voor de dorst heeft gespaard, dan hebben deze ontwikkelingen niet direct invloed op de bestedingsruimte. Thijs Mouchart, directeur van Surgoed Makelaardij, ziet voor deze groep dan ook nog weinig veranderen. “Voor de lagere inkomensgroepen zijn er nog voldoende interessante financieringsmogelijkheden, de drempel om te kopen is daardoor juist verlaagd.” De verplichting om bij het afsluiten van een hypotheek een deel eigen geld in te leggen, zorgt er bij sommigen voor dat juist nu de stap wordt genomen om het spaargeld te investeren. “Het is een goede tijd om nu de Surinaamse dollars uit te geven, gezien de gunstige wisselkoers van de euro.” Sinds april is er een licht stijgende trend in de koers te zien.

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers is de situatie nu iets minder gunstig. “Ondernemers die geen financiële buffer hebben, krijgen het moeilijk”, merkt Mouchart. Vooral degenen die afhankelijk zijn van betalingen door de overheid wachten nu langer dan verwacht op deze inkomsten, wat betekent dat er ingeteerd wordt op reserves.

Dit heeft tot gevolg dat de middelen om te investeren in groei en uitbreiding niet beschikbaar zijn, en eventuele plannen op de langere baan worden geschoven. Het zijn vooral de onderaannemers die minder reserves hebben en hierdoor gedupeerd raken. In het ergste geval zijn ze zelfs genoodzaakt een faillissement aan te vragen. Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Vereniging van

Aannemers (AVV), herkent dit beeld: “De bouw en verbouw ligt nu zo goed als stil; het geld rouleert niet omdat er wordt gewacht op meer zekerheid.” De vraag naar onroerend goed neemt hierdoor af, met een prijsdaling tot gevolg. Dat heeft ook zo zijn voordelen. “Voor de kopers met een zakcentje is het momenteel een goede tijd om te investeren”, aldus Mouchart.

 

Keerzijde is dat deze ontwikkelingen de financiële bewegingsvrijheid van een grote groep, voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven heeft aangetast. De vraag naar geld neemt toe, terwijl de beschikbaarheid ervan beperkt is. “Ook de banken zitten krap bij kas, de rentes zijn hoog en je hebt inkomsten nodig om een lening te kunnen krijgen”, merkt Wong op. De commerciële bancaire instellingen, die daardoor een gunstigere uitgangspositie hebben gekregen, spelen hier uiteraard op in. Ook bij de banken is wel enige terughoudendheid te bespeuren. Waar ondernemers eerder nog gebruik konden maken van betalingsreçu’s van de overheid, is het vertrouwen van de banken in de betalingstrouw van de overheid sterk afgenomen. Dat maakt dat het aangaan van een lening of het afsluiten van een krediet op dit moment relatief duur is en dus ook maar voor een beperkte groep ondernemers tot de mogelijkheden behoort. Voor particulieren blijft de prijs van het lenen van geld hoog, maar redelijk stabiel. Uit de cijfers in het jaarverslag van De Surinaamse Bank blijkt dat de groep die de toegang tot gesubsidieerde hypotheken vindt, groeiende is.

Ook op de huurmarkt is er een beweging gaande. “Omdat er sprake is van afvloeiing bij internationale bedrijven en het terugtrekken van dure expats, heeft dit ook een merkbaar effect op de huurmarkt. Vooral in het hogere segment haken de huurders momenteel af en groeit de duur van de periode van leegstand.” Mouchart heeft het dan over huurwoningen met een huur boven de tweeduizend Amerikaanse dollar per maand. Het lagere segment daarentegen, woningen met huurprijzen onder de duizend Amerikaanse dollar, blijft huurders aantrekken en is dus ook voor verhuurders interessant.

Over het algemeen genomen wordt er een tijdelijke pas op de plaats gemaakt en wordt iets behoudender gekozen. De vraag is echter hoe lang deze ontwikkeling doorzet. Mouchart vertrouwt erop dat de situatie van tijdelijke aard is. “Het lijkt nu even een doemscenario, maar het tij kan zich zomaar keren.” Toch luidt het advies van Mouchart om verstandig om te gaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. “Vermijd de valkuil dat je het ene gat met het andere gaat opvullen. Dan kom je nooit in de situatie terecht dat je meer gaat uitgeven dan je kunt dragen.”

Lees meer berichten uit de categorie InvesterenBouw & Infra NieuwsBedrijvenAannemers.

2017-05-30

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.