fbpx
Het huwelijksgoederenregime

Het huwelijksgoederenregime

Het huwelijksgoederenregime

Algehele gemeenschap van goederen

Als je trouwt, is er een algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten; dus niet alleen alle goederen maar ook alle schulden. Ook alles wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat aan baten of lasten is gemeenschappelijk.

Het huwelijksgoederenregime

Uitzonderingen bij gemeenschap van goederen, dus zaken die niet standaard gemeenschappelijk zijn

Hierbij denk ik aan erfenissen die vallen buiten de gemeenschap; als degene die overlijdt dat uitdrukkelijk bij testament heeft bepaald. Is er geen testament, dan valt de erfenis wél in de gemeenschap. Bepaalde goederen, vorderingen en schulden kunnen buiten de gemeenschap vallen, dat is het geval als die zaken zo ‘verknocht’ (=verbonden) zijn aan een van de echtgenoten dat ze redelijkerwijs niet in de gemeenschap van goederen vallen. Persoonlijke sieraden zoals kettingen, horloges en ringen vallen onder de specifiek persoonlijk gebonden zaken. Maar ook kledingstukken zijn persoonsgebonden zaken en kunnen niet door de ander geclaimd worden. De echtgenoot die een prostituee bezoekt en niet betaalt (een typisch voorbeeld van een verknochte schuld), daar hoeft de andere echtgenoot niet voor op te draaien. Juridisch gesproken is het huwelijk een contract. Het in de wet vastgelegde contract kent twee grote verschillen ten opzichte van samenwonen:

  1. Na het uit elkaar gaan, moet je alimentatie betalen;
  2. Als je geen huwelijkse voorwaarden maakt, zijn alle financiën gemeenschappelijk.Romantisch is dat contract niet te noemen. Het huwelijk (zonder huwelijkse voorwaarden) is in het Burgerlijk Wetboek het meest verregaande contract dat een mens kan sluiten. Er is geen ander contract te vinden met zulke extreme financiële gevolgen. Daarmee is niet gezegd dat trouwen in gemeenschap van goederen (zonder huwelijkse voorwaarden).

 

Huwelijks voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken die men maakt over de verdeling van eigendommen nadat het huwelijk is voltrokken. Door het afsluiten van huwelijkse voorwaarden worden bepaalde bezittingen of schulden uitgesloten van de gemeenschap in goederen; dus is er sprake van een afgescheiden vermogen.

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden heb je een notaris nodig. Situaties waarin het verstandig kan zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen, zijn o.a.:

  • grote financiële ongelijkheid tussen partners;
  • schulden van een van de aanstaande echtgenoten;
  • wens van echtgenoten om financieel onafhankelijk te blijven;
  • zakelijke risico’s van (een van) de echtgenoten;
  • bescherming van familievermogen (erfenissen en schenkingen)
  • bescherming rechten van kinderen uit eerder huwelijk, etc.

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden heeft een intern effect (tussen de echtgenoten) en een extern effect (vooral tegen eventuele schuldeisers).

Een voorbeeld: een van de twee echtgenoten loopt grote zakelijke risico’s. Het kan aantrekkelijk zijn om in die situatie het eigen huis op naam van de andere echtgenoot te zetten. Maar bij echtscheiding of bij overlijden van de huiseigenaar kan dat heel onplezierige gevolgen hebben voor de niet-eigenaar. In de onderlinge relatie is het waarschijnlijk eerlijk om het huis op beider naam te zetten, maar dat levert natuurlijk wel weer extra risico op naar schuldeisers toe.

Het is verstandig om voordat je trouwt goed na te denken over de financiële en juridische gevolgen van het sluiten van een huwelijk!


Lees meer berichten uit de categorie Vraag aan de notaris.
Mr. Dew Kalisingh
oktober 5, 2016


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.