fbpx
Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 060 999x750 - Mijn huis, mijn zekerheid

Mijn huis, mijn zekerheid

Mijn huis, mijn zekerheid

Vraag aan de notaris

De laatste tijd zien we steeds vaker dat personen met (meestal mondelinge) toestemming van de eigenaar een huisje neerzetten op het perceel van de eigenaar. Er is dan vaak een bepaalde band, meestal een familieband, tussen de eigenaar van de grond en degene die gaat bouwen.

 

Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 060 400x536 - Mijn huis, mijn zekerheid

Zolang de band goed is en/of de eigenaar in leven is, is er geen vuiltje aan de lucht. De problemen ontstaan pas wanneer de relatie een deukje oploopt of de eigenaar van de grond komt te overlijden. Wat zien we dan gebeuren? De eigenaar van de grond is volgens de wet van rechtswege ook de eigenaar van het huis dat u gebouwd heeft, zelfs als u kunt aantonen dat u het huis met eigen middelen gebouwd heeft. De eigenaar van het onroerend goed is volgens de wet eigenaar van alles wat ‘aard- en nagelvast’ verbonden is met de grond. Wij noemen dit het recht van natrekking. Dit is geregeld in artikel 639 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de band tussen de eigenaar en degene die heeft gebouwd verslechtert, of de eigenaar om welke reden dan ook gebruik wil maken van zijn grond of verkopen, dan kan hij besluiten dat u moet vertrekken. U ziet dan uw droom en harde werk in rook opgaan. De zekerheid die u dacht aan uw gezin te hebben gegeven, wordt van de ene op de andere dag een lelijke warboel.

Ook als de eigenaar komt te overlijden en de erfgenamen hun rechten doen gelden op de nalatenschap, waaronder ook ‘uw’ huis, ontstaan er lelijke problemen. Degenen die met mondelinge toestemming hebben gebouwd op het perceel, zien zich dan genoodzaakt te vertrekken, soms uit een huis waarin zij al jaren rustig hebben gewoond.

 

Hoe kunt u dit voorkomen?

De wet geeft in gevallen waarbij iemand wil bouwen op het perceel van een ander, de mogelijkheid om het ‘recht van opstal’ te vestigen. Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op de grond van een ander.

De eigendom van de grond wordt hier gescheiden van de eigendom van de opstallen. Dit geeft aan degene die het huis neerzet de zekerheid dat het door hem gebouwde ook werkelijk zijn eigendom is, en voorkomt de bovengenoemde situaties van onzekerheid.

Het recht van opstal moet bij notariële akte gevestigd worden.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk bij de notaris terecht.

Mw. mr. S.S. Tjin Kon Kiem-Ramadhin Juridisch medewerker Notariskantoor Mw. mr. A. Ramlakhan-Pancham Juridisch adviseur
Juridisch Adviesbureau Jalon’s Consultancy


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.