fbpx
Woningnood oplossen?

Woningnood oplossen?

Woningnood oplossen?

Out of the box denken!

Hoewel Suriname een groot land is met een kleine bevolking is er al jaren sprake van een huisvestingsprobleem. Voor de gemiddelde burger is het een grote uitdaging om op je dertigste zelfstandig op je eigen stekkie te wonen. Hoe moet dat dan met de komende generatie? Lifestylekrant Surgoed House & Home vroeg het enkele politici die op het moment waarop dit artikel is geschreven volop actief waren met campagne voeren in verband met de verkiezingen op 25 mei.

Woningnood oplossen?

Vanwege het nijpende huisvestingsproblemen is het logisch dat haast elke regering het huisvestingsvraagstuk hoog op de agenda zet. Zo kondigde de regering Bouterse-Ameerali bij haar aantreden in 2010 direct een ambitieus woningbouwprogramma aan met als doel 18.000 woningen in vijf jaar te bouwen. Hoe adequaat de huidige regering het huisvestingsvraagstuk heeft aangepakt is voorgelegd aan drie politici. Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname. ,,Ik denk dat heel veel mensen op die belofte van 18.000 woningen zijn afgegaan, omdat men had verwacht dat er verlichting zou komen in die woningnood. Maar de regering is die belofte helemaal niet nagekomen”, meent Rusland. Zijn partij heeft duidelijke plannen hoe ze het probleem van de woningnood aan gaan pakken mochten de NPS in de regering komen. Als eerste denkt hij aan het uitbreiding van het Low Income Shelter Program (LISP). Via dit programma kunnen mensen met een laag inkomen geld lenen tegen een lange rente. Verder Ook wil de NPS stimuleren dat er woningbouwverenigingen komen en er een ‘sociale’ huur komt. Clifford Marica, oud-minister en voorzitter van de partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), schetst de belofte van 18.000 volkswoningen als een bij voorbaat onhaalbaar streven. Een klein rekensommetje leert dat dit aantal aangekondigde woningen niet realistisch was. ,,Dat heeft te maken met het feit dat ze (de regering) die sector heeft onderschat of te weinig marktonderzoek heeft gedaan om te weten wat er speelt op die huizenmarkt”, denkt Marica.

Hij geeft de voorkeur aan een integrale aanpak waarbij het beleid rekening houdt met het verschil in omstandigheden van mensen. ,,Je maakt dan onderscheid tussen personen die niet in staat zijn een huis te bouwen omdat ze geen grond hebben en niet voldoende verdienen en de groep die wel een perceel heeft, maar niet in staat is een huis te bouwen. En dan heb je de kapitaalkrachtigen die in staat zijn zichzelf te behelpen. Die twee eerste groepen hebben de ondersteuning van de overheid nodig.” Verder beveelt hij een speciaal woningbouwpakket aan, dat is samengesteld uit alle beleidsprogramma’s van deze en voorgaande regeringen.

Ruimtelijke ordening

Een direct raakvlak met het huisvestings-vraagstuk is ruimtelijke ordening. Dat is het planmatig benutten en inrichten van gebieden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat woonhuizen en bedrijven in elkaars directe omgeving staan. Dit kan gewoon gebeuren omdat er bij wet niets geregeld is. Het gevolg daarvan is aantasting van het woongenot van burgers. Voor Rusland is dat onacceptabel. ,,Het moet niet zo zijn dat je een grote investering pleegt in een woning, die woning af hebt en links en rechts komen er grote winkelpanden te staan”, vindt Rusland. Een gedegen aanpak ligt volgens hem in de juiste invulling van bestemmingen, regels alleen zijn niet voldoende. NDP-parlementariër Amzad Abdoel stelt een concreet plan voor om bedrijven ruimte te geven zonder het woongenot te verpesten. ,,Bedrijven die vastgoed verhandelen moeten vanaf het begin af aan een duidelijk plan presenteren waar ze zich aan moeten houden. Nu zie je soms dat wat aan het begin is gepresenteerd na een tijdje verandert. Investeren in een woonhuis is iets voor het leven. Men moet ervan verzekerd zijn dat er na een tijdje geen bedrijven in de omgeving komen die het woongenot verstoren.”

Certificeren

Particulieren die verkavelingsprojecten initiëren, zouden volgens NDP-parlementariër Amzad Abdoel gecertificeerd moeten zijn. Hiermee denkt hij malafide vastgoedondernemers de pas af te kunnen snijden en burgers te beschermen. Abdoel wil zich bij een tweede termijn als DNA-lid sterk maken om dit te bewerkstelligen. Hij kent zeker een geval in Wanica waar een verkavelaar de kopers de garantie heeft gegeven dat er binnen een bepaalde periode nutsvoorzieningen zouden worden aangelegd. ,,Naderhand zegt die ondernemer gewoon dat hij failliet is, terwijl hij zijn geld al heeft ontvangen.” DRS-voorzitter Marica ziet “out of the box” denken als de oplossing voor het woningvraagstuk. ,,Heel wat huizen zijn leeg, maar de eigenaren willen die niet verhuren vanwege problemen met huurders. Ze willen een goede autoriteit aan wie ze hun huis kunnen toevertrouwen. Zo’n instantie moet je dan creëren, een instantie die jouw huis beheert, terwijl jij gewoon jouw huurpenningen krijgt. Dat is out of the box denken. Je kunt niet meer met die gewone standaardoplossingen komen, want die werken niet meer in een complexe samenleving als de onze.” Hij oppert verder dat huisvesting onder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer geplaatst wordt. Dan is er volgens hem beter zicht op welke gebieden speciaal bestemd zijn voor bedrijven, handelszaken en woonhuizen en verdwijnt de “chaotische situatie”.

Lees meer berichten uit de categorie Bedrijven.

juni 5, 2015

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.