fbpx
FAQs Viewing archives for "Huren"

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Is Surgoed een bemiddelingsbureau?

De klant levert haar wensen aan, wij van Surgoed Makelaardij NV luisteren, adviseren en corrigeren met het doel om samen met de klant het beste resultaat te leveren voor de aan-, verkoop of verhuur van woning, perceel of zakenpand. Transparantie tussen verkoper en koper, verhuurder en huurder staat centraal. Surgoed biedt objecten te koop aan waarbij de prijs en kwaliteitsverhouding optimaal is en waarbij de klant optimaal begeleid wordt, tot aan de notariële overdracht.

Kan ik een specifieke zoekopdracht geven aan Surgoed?

De diensten die Surgoed aan haar klanten levert bestaan primair uit onroerend goed en enkele aanverwante producten. Surgoed Makelaardij NV beoogt door transparantie en naleving van wet en regelgeving een toegevoegde waarde te leveren binnen het onroerend goed vraag en aanbod in Suriname.

Indien u op zoek bent naar een specifiek object, of u wilt een investering doen in vastgoed maar weet niet het juiste object te vinden, kunt u altijd een beroep doen op onze professionele ondersteuning. Ons makelaardij team beschikt over diverse kanalen en netwerken om u te helpen het juiste object te vinden, daarbij inventariseren wij uw wensen en begeleiden u bij deze zoektocht.

Huurbeschermingswet

Hoe wordt een huurovereenkomst opgezegd?

De wet zegt dat de opzegging van de huur van een woning alleen kan plaatsvinden door het instellen van een rechtsvordering tot ontruiming van een woning. Dus al staat er in het huurcontract dat de huur wordt aangegaan voor bijvoorbeeld 1 jaar, desondanks dient de verhuurder een rechtszaak in te stellen bij de kantonrechter voor een rechtsgeldige opzegging, indien de huurder niet vrijwillig ontruimd. Na verloop van de contractstermijn is er geen automatische ontbinding van de huurovereenkomst.

Op welke grond kan de vordering ingesteld worden?

De wet zegt dat de vordering tot ontruiming slechts ingesteld kan worden indien:

1. De huurder onbehoorlijk gebruik maakt van het gehuurde goed;

a) wegens ernstige overlast de verhuurder of zijn huisgenoten aangedaan door de huurder of zijn huisgenoten

b) wegens wanbetaling van de huurpenningen. Deze omstandigheden moeten maken dat van de verhuurder niet verwacht kan worden dat hij de huur voortzet

2. Als de verhuurder, door kennelijke nood gedwongen het verhuurde goed voor eigen gebruik nodig heeft.

3. Als de verhuurder het goed nodig heeft om te kunnen voldoen aan de verplichting hem door enig rechtsvoorschrift of door een beschikking van overheidswege opgelegd.

De wet is heel duidelijk, deze gronden zijn de enige gronden om een huurder te ontruimen.

Ontruimingsvordering toegewezen

Is de ontruimingsvordering van de verhuurder toegewezen, dan bestaat uiteraard het recht van hoger beroep voor de huurder. Echter kan de verhuurder de huurder desondanks ontruimen, omdat een vonnis uitvoerbaar is bij voorraad. De huurder kan echter de rechter in het proces vragen hem een termijn te gunnen voor ontruiming. Indien dat toegestaan wordt, dan geldt de huurovereenkomst tot die datum. Deze ontruimingstermijn kan 1 keer verlengd worden maar dat verzoek tot verlenging moet gedaan worden aan de rechter uiterlijk vier weken voordat de ontruimingstermijn verstrijkt.

Huurvoorwaarden

Onze vastgoedspecialisten begeleiden u bij uw zoektocht en bij het afsluiten van uw huurovereenkomst. Indien u een geschikt pand gevonden hebt, werken wij verder aan het huurcontract. Om een pand effectief te kunnen huren, stellen wij enkele voorwaarden voorop. Dit doen wij om beide partijen te beschermen.

Vandaar hebben wij enkele inkomensgegevens nodig. Wij kunnen op basis hiervan oordelen of het huurpand aansluit bij uw situatie. Wij beoordelen de haalbaarheid van de huur en informeren u hierover. Wij hanteren een inkomensnorm. Dit houdt in dat uw inkomen in verhouding moet staan met de huurprijs per maand. Dit doen wij zodat u aan de huurprijs kan voldoen, maar daarnaast ook uw dagelijkse kosten kan voldoen en in uw levensonderhoud kan voorzien. Wij kijken naar uw inkomen, de huurprijs en uw gezinssituatie. Wij informeren u hierover uitgebreid tijdens een persoonlijk gesprek en schetsen u een eerlijk beeld van het financiële aspect.

Ten slotte sluiten wij enkel huurcontracten af vanaf een jaar.

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben wij kort samengevat:

Financiële voorwaarden
Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm
U dient te voldoen aan een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als inkomenseis geldt dat het netto inkomen van de hoofdaanvrager tenminste 200% van de kale huur dient te zijn, uitgaande van een vast dienstverband.
Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
Voorbeeld: de gewenste huurwoning heeft een kale huurprijs van € 500,00 per maand. De inkomenseis die hiervoor geldt is het benodigde netto inkomen (2 x € 500,00) van € 1.000,= per maand.

Waarom een inkomensnorm?
Naast het betalen van de maandelijkse huurpenningen zal de huurder ook voldoende financiële ruimte moeten hebben voor de vaste lasten en de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Surgoed Makelaardij wil hiermee voorkomen dat u in de problemen raakt en de maandelijkse huurpenningen gedurende de contractstermijn niet kunt opbrengen.

Uiteraard zal er ook gekeken dienen te worden naar de gezinssituatie.

Verhuren jullie ook woningen voor korte termijn?

Surgoed Makelaardij NV richt zich hoofdzakelijk op huurcontracten van minimaal één jaar. Indien u een woning wenst te huren korter dan één jaar, kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.