fbpx
FAQs Viewing archives for "FAQs"

Taxaties

Tarieven en voorwaarden voor een taxatie

Surgoed Makelaardij NV beschikt ook over de expertise om uw object te taxeren. Een taxatierapport kost gemiddeld 2,5 ‰ (promille) over de getaxeerde waarde met een minimumbedrag van SRD 1500 excl. 8% O.B.

Bij grote taxaties van erg hoge bedragen kan er een vast tarief worden afgesproken.

Om de taxatie te kunnen uitvoeren hebben wij van u nodig: een perceelkaart en een aanbetaling van SRD 1500.

Indien u gebruik wilt maken van deze ondersteuning, zijn wij u graag van dienst.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.


Kopen

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Checklist

Kunt u aangeven welke stappen ik moet nemen om een huis of perceel te kopen?

Checklist t.b.v. aankoop van uw huis en/of perceel

U heeft het voornemen om een woning en/of perceel te kopen, maar heeft nog geen idee waar te beginnen met uw zoektocht naar uw ideale woning en/of perceel. Wij van Surgoed willen u hiermee helpen en hebben daarom speciaal voor u deze checklist samengesteld. Deze checklist geeft u in het kort inzicht in het koopproces van uw ideale woning en/of perceel.

 STAP 1: Bepaal uw budget

 • Bereken met de ondersteuning van onze hypotheekadviseuse hoe hoog het bedrag is dat u te besteden heeft. U weet dan gelijk hoe hoog het bedrag is dat u kunt lenen en wat uw maandlasten zullen zijn. De bank zal maximaal 80% financieren, dus u zult aan eigen middelen zeker 20% van de verkoopprijs dienen te hebben.
 • Onze hypotheekadviseuse en de financiële instelling waar u uw aanvraag indient zullen samen met u de voorwaarden doornemen. U kunt hierbij denken aan een vast inkomen en dat de ruimte van uw aflossingscapaciteit getoetst zal worden en toereikend zal moeten zijn.
 • De bijkomende kosten zijn bank-, notaris-, en overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn ongeveer 12% over de taxatie waarde van het object, in de meeste gevallen valt dit lager uit als de daadwerkelijke aankoopprijs.

STAP 2: Bepaal het type huis en/of perceel waar uw voorkeur naar uit gaat

 • Kies de buurt(en) waar u uw onroerend goed wilt kopen.
 • Wat zijn de belangrijke eisen waaraan uw perceel respectievelijk woning moet voldoen (type huis, de ruimte, aantal slaap-/badkamers, etc.).

STAP 3: Neem contact op met de experts die u nodig zult hebben

 • Surgoed Makelaardij NV helpt u graag om uw onroerend goed te vinden.

Nota bene:

Voor een optimaal woongenot zijn er diverse leuke locaties in groot – c.q. de rand van Paramaribo. Enkele van deze locaties zoals Uitvlugt en Par’bo Noord zijn erg gewild bij onroerend goed zoekers. Houdt u er daarom rekening mee dat de prijzen van objecten gelegen in deze gebieden, hoger liggen.

Wat is een koopoptie?

Indien een aspirant koper geinteresseerd is in een object en besluit het te kopen kan in de tussentijd tussen het aanvaarden van het bod en de daadwerkelijke overdracht van het vastgoed een koopoptie worden getekend. In veel gevallen krijgt de makelaar daarvoor toestemming van de verkoper om dit aan te gaan met de koper. Deze optie zorgt ervoor dat het object als verkocht wordt beschouwd, van de markt wordt gehaald en dat niemand meer een nieuw bod kan uitbrengen of dat de verkoper het object aan iemand anders kan verkopen noch kan bezwaren of belasten met een hypotheek.

Zo een optie is niet vrijblijvend er wordt daarom in de meeste gevallen ook gevraagd naar een aanbetaling van gemiddeld 5% met een minimum van EURO 2.500,-. Mocht de koper het object niet meer willen afnemen na de duur van de optie, dan vindt er geen restitutie plaats. Anderzijds kan de verkoper het object gedurende de loop van de optie aan niemand anders meer verkopen.

Notarissen in Suriname

Overzicht notarissen in Suriname:

 • Notariaat Alexander, Prins Hendrikstraat no. 32, 422676/424151
 • Notariaat Babb, Slangenhoutstraat 55, 403017
 • Notariaat Badal/Sanrochman, Heerenstraat #7, 420071
 • Notariaat Blom, Julianastraat #36a, 521100
 • Notariaat Chitoe, Watermolenstraat #28, 424324
 • Notariaat Dollart-Derby, Koninginnestraat #10, 422160
 • Notariaat Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892
 • Notariaat Jadnanansing, Mahonylaan #22, 476579
 • Notariaat Kalisingh, Frederik Derbystraat 26, 422702
 • Notariaat Kemp, Lim A Po straat #15, 520148
 • Notariaat Manna/Jadnanansing, Grote Hofstraat #7, 410143
 • Notariaat Mannes, Julianastraat #51, 473238
 • Notariaat Nannan Panday, Prins Hendrikstraat #52, 521160
 • Notariaat Olff, Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
 • Notariaat Pancham, Julianastraat 10, 521433
 • Notariaat G.M.R. Ramautar/G.S. Ramautar, Heerenstraat #6, 472313
 • Notariaat Soerdjbalie, Lim A Po straat #17, 426700
 • Notariaat Vishnudatt, Van Roseveltkade #24, 470840

Notaris in Nederland

 • Notaris-suriname-nederland, Koopmanslaan 25, 7005 BK Doetinchem

Kan ik een specifieke zoekopdracht geven aan Surgoed?

De diensten die Surgoed aan haar klanten levert bestaan primair uit onroerend goed en enkele aanverwante producten. Surgoed Makelaardij NV beoogt door transparantie en naleving van wet en regelgeving een toegevoegde waarde te leveren binnen het onroerend goed vraag en aanbod in Suriname.

Indien u op zoek bent naar een specifiek object, of u wilt een investering doen in vastgoed maar weet niet het juiste object te vinden, kunt u altijd een beroep doen op onze professionele ondersteuning. Ons makelaardij team beschikt over diverse kanalen en netwerken om u te helpen het juiste object te vinden, daarbij inventariseren wij uw wensen en begeleiden u bij deze zoektocht.

Is Surgoed een bemiddelingsbureau?

De klant levert haar wensen aan, wij van Surgoed Makelaardij NV luisteren, adviseren en corrigeren met het doel om samen met de klant het beste resultaat te leveren voor de aan-, verkoop of verhuur van woning, perceel of zakenpand. Transparantie tussen verkoper en koper, verhuurder en huurder staat centraal. Surgoed biedt objecten te koop aan waarbij de prijs en kwaliteitsverhouding optimaal is en waarbij de klant optimaal begeleid wordt, tot aan de notariële overdracht.


Verkopen

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Object te koop aanbieden

Voordat u beslist om uw object bij ons in portefeuille te geven, zullen wij eerst de voorwaarden met u bespreken. Wij zullen ook samen met u het object bezichtigen, waarna het intake gesprek volgt. Gaat u akkoord met de voorwaarden dan zullen wij foto’s laten maken en de samenwerking contractueel vastleggen. Omdat Surgoed Makelaardij garant zal staan voor 100% exposure van uw object, eisen wij van u, dat u ons het alleenrecht geeft om dit object gedurende de contractstermijn (12 maanden) te koop aan te bieden.

Wat zijn de voorwaarden bij verkoopbemiddeling?

Voorwaarden verkoopbemiddeling

 • Bij een verkoopbemiddeling, welke contractueel wordt vastgelegd, zal Surgoed Makelaardij NV als opdrachtnemer de taak op zich nemen om het betreffende object namens de eigenaar/opdrachtgever te verkopen en/of in de verkoop te bemiddelen.
 • De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Surgoed Makelaardij NV is verstrekt. Deze periode zal zonder schriftelijke opzegging (of via mail) stilzwijgend worden verlengd. De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
 • Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment met in acht name van de minimale termijn op te zeggen door middel van een aangetekende brief (of via de mail), met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • De opdrachtgever geeft Surgoed Makelaardij NV exclusiviteit tot het verrichten van diensten die betrekking hebben op de bemiddeling door Surgoed Makelaardij NV bij het tot stand komen van een overeenkomst van koop en verkoop tussen de Opdrachtgever en een derde, m.a.w. het object mag alleen door Surgoed Makelaardij NV op de markt gebracht worden.
 • Het commissieloon van Surgoed Makelaardij NV bedraagt 5% over de verkoopprijs excl. kosten koper met een minimum van € 2.500,-.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn onroerende zaak heeft laten opnemen op de website van Surgoed Makelaardij NV, het magazine van Surgoed Makelaardij NV en het informele circuit een overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet direct te verifiëren is als het gevolg van de door Surgoed Makelaardij NV verleende diensten. Surgoed Makelaardij NV zorgt voor een dermate hoge transparantie dat potentiële kopers rechtstreeks contact kunnen maken met de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Surgoed Makelaardij NV en Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst tot stand komt als gevolg van de door Surgoed Makelaardij NV verrichte diensten of omdat opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Surgoed Makelaardij NV om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de notaris om het commissieloon bij een verkoop te reserveren en uit te keren aan Surgoed Makelaardij N.V..
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de opdrachtnemer (Surgoed NV) bij belangstelling een koopoptie aan te gaan met een potentiële kandidaat, dit zal altijd in overleg gebeuren met Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal aan Surgoed Makelaardij NV alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
 • Indien Opdrachtnemer binnen de contract periode een kandidaat koper vind voor het object tegen de overeengekomen minimale verkoopprijs is Opdrachtgever verplicht te leveren/verkopen aangezien Opdrachtnemer zijn/haar opdracht heeft uitgevoerd conform de gesteld overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan/wil leveren/verkopen conform opgenomen artikel 6.1. in koopbemiddeling, dan zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen ter hoogte van 100% van de daadwerkelijke commissie die verdiend zou zijn uit de verrichte arbeid door verkoper en koper naar elkaar te brengen en een kandidaat koper gereed te hebben.

Wij willen iets te koop aanbieden, welke bescheiden hebben wij nodig?

Surgoed verzamelt alle relevante documenten en informatie van uw object. Op die manier kunnen wij een gestructureerde weergave bieden van het object aan zowel de verkoper als de koper. Geen enkele partij komt op die manier voor verrassingen te staan en iedereen weet waaraan hij toe is.

Daarom hebben wij enkele bescheiden van u nodig waarna wij uw object te koop kunnen aanbieden. U bezorgt ons een perceelkaart van het object, een hypothecair uittreksel en een kopie van uw identiteitskaart. Ook ontvangen wij graag een kopie van de beschikking als het om grondhuur gaat.

Nadat wij alle formaliteiten in orde hebben gebracht, gaan wij voor u op zoek naar een gepaste koper. Wij streven ernaar uw doelen te verwezenlijken en elke klant tevreden te stellen.

Intakeprocedure

Wat houdt de intakeprocedure in?

De intakeprocedure is noodzakelijk voor de juiste inventarisatie van het object, met het doel deze ter verkoop aan te bieden via het Surgoed portaal en andere promotie kanalen. Er zal daarom een afspraak met u worden gemaakt voor inventarisatie van het object en om de voorwaarden met u te bespreken. Dit gesprek zal bij ons op kantoor of op de betreffende locatie plaatsvinden. Als partijen zich kunnen committeren aan de afspraken, wordt er een bemiddelingsovereenkomst aangegaan. In deze overeenkomst worden de voorwaarden duidelijk vermeld. Voor de verdere onderbouwing en verificatie van het dossier wordt ingeval van verkoop, de perceelkaart opgevraagd. Nadat er 12 foto’s van het object zijn gemaakt en het intake formulier gefinaliseerd is, is het klantdossier kompleet en kan Surgoed overgaan tot exposure van uw object.

Zijn er kosten verbonden aan zo een intakeprocedure?

Neen, een intake procedure kost helemaal niets bij Surgoed, het is vrijblijvend.

Wat is een koopoptie?

Indien een aspirant koper geinteresseerd is in een object en besluit het te kopen kan in de tussentijd tussen het aanvaarden van het bod en de daadwerkelijke overdracht van het vastgoed een koopoptie worden getekend. In veel gevallen krijgt de makelaar daarvoor toestemming van de verkoper om dit aan te gaan met de koper. Deze optie zorgt ervoor dat het object als verkocht wordt beschouwd, van de markt wordt gehaald en dat niemand meer een nieuw bod kan uitbrengen of dat de verkoper het object aan iemand anders kan verkopen noch kan bezwaren of belasten met een hypotheek.

Zo een optie is niet vrijblijvend er wordt daarom in de meeste gevallen ook gevraagd naar een aanbetaling van gemiddeld 5% met een minimum van EURO 2.500,-. Mocht de koper het object niet meer willen afnemen na de duur van de optie, dan vindt er geen restitutie plaats. Anderzijds kan de verkoper het object gedurende de loop van de optie aan niemand anders meer verkopen.

Notarissen in Suriname

Overzicht notarissen in Suriname:

 • Notariaat Alexander, Prins Hendrikstraat no. 32, 422676/424151
 • Notariaat Babb, Slangenhoutstraat 55, 403017
 • Notariaat Badal/Sanrochman, Heerenstraat #7, 420071
 • Notariaat Blom, Julianastraat #36a, 521100
 • Notariaat Chitoe, Watermolenstraat #28, 424324
 • Notariaat Dollart-Derby, Koninginnestraat #10, 422160
 • Notariaat Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892
 • Notariaat Jadnanansing, Mahonylaan #22, 476579
 • Notariaat Kalisingh, Frederik Derbystraat 26, 422702
 • Notariaat Kemp, Lim A Po straat #15, 520148
 • Notariaat Manna/Jadnanansing, Grote Hofstraat #7, 410143
 • Notariaat Mannes, Julianastraat #51, 473238
 • Notariaat Nannan Panday, Prins Hendrikstraat #52, 521160
 • Notariaat Olff, Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
 • Notariaat Pancham, Julianastraat 10, 521433
 • Notariaat G.M.R. Ramautar/G.S. Ramautar, Heerenstraat #6, 472313
 • Notariaat Soerdjbalie, Lim A Po straat #17, 426700
 • Notariaat Vishnudatt, Van Roseveltkade #24, 470840

Notaris in Nederland

 • Notaris-suriname-nederland, Koopmanslaan 25, 7005 BK Doetinchem

No cure no pay

Welk bedrag brengt Surgoed in rekening voor haar diensten bij verkoop of verhuur van een object?

Wij werken met het ‘no cure no pay principe’; dit houdt in dat u ons niet hoeft te betalen als wij uw woning en/of perceel niet hebben kunnen verkopen of verhuren.

Verhuur van uw woning

Als wij een huurder gevonden hebben voor uw woning, dan dient u ons bij een jaar contract één (1) volle maand huurcommissie te betalen.

Verkoop van uw woning

Indien wij erin slagen om uw woning en/of perceel te verkopen, zult u  5% verkoopcommissie over de verkoopprijs exclusief kosten koper, met een minimum van 2500,- EURO, aan ons moeten betalen.

Wat is “kosten koper”?

Kosten koper (K.K.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van het object dient te betalen. Het percentage ligt tussen 11% en 12% van de verkoopprijs. De notaris geeft het exacte percentage op.Onder de kosten koper vallen de volgende kosten;
– Overdrachtsbelasting 7%
– Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 3%
– Kale grond waarde en leges
Onder kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar object dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning, zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

“Wat zijn de tarieven die een makelaar berekent voor zijn diensten”

De courtages van de makelaar in Suriname liggen altijd rond de 5%. Een taxatierapport kost gemiddeld 2,5 promille over de getaxeerde waarde met een minimum van SRD 500 excl. 8% O.B.

“De makelaar vraagt een belachelijke hoge prijs voor een woning. Mag dat”?

De makelaar probeert altijd met de klant een zo goed mogelijke marktconforme prijs samen te stellen. Desondanks bepaalt de verkoper uiteindelijk zijn prijs. Of de makelaar bereid is het object in portefeuille te nemen is de vraag. Uiteindelijk bepaalt de verkoper waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Exposure objecten

Wat doet Surgoed Makelaardij om het object onder de aandacht te brengen van potentiele kopers?

Website

Wij zorgen voor exposure via onze website www.surgoed.com, waar per dag honderden unieke bezoekers op zoek gaan naar hun perceel, ideale woonhuis in Suriname of zakenpand. Ons vastgoed aanbod wordt overzichtelijk gecategoriseerd, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van zoekfuncties, de klant kan met behulp van deze zoekfuncties filteren en op de aangeboden objecten reageren door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief aan onze abonnementen. Als geïnteresseerden zich via www.surgoed.com geregistreerd hebben, worden zij regelmatig voorzien alle nieuwe objecten die te koop of te huur worden aangeboden. Het bereik van de Surgoed Nieuwsbrief is meer dan 10000 vastgoedzoekende personen in zowel Suriname als het buitenland.

Vastgoedkrant

Het vastgoedaanbod, de leuke woonverhalen, de columns, de diverse artikelen worden misschien wel diverser en toegankelijker. Dit allemaal is mogelijk door onze nieuwe lifestyle krant, “House & Home & Lifestyle”, die huis aan huis bezorgd wordt in verschillende wijken in groot Paramaribo. Woont u in groot Paramaribo en wilt u er zeker van zijn dat de krant ook bij u in de brievenbus valt, stuurt u ons een e-mailbericht via [email protected], vergeet hierbij niet om uw adres te vermelden. De mogelijkheid bestaat ook om een exemplaar op te halen aan de Auguststraat 30, Paramaribo Zuid.

Social Media

Om haar dienstverlening optimaal onder de aandacht te brengen, maakt Surgoed Makelaardij ook gebruik van ‘social media’ zoals Facebook, Instagram en Whatsapp. Dagelijks plaatsen wij berichten met links naar onze website met de nieuwste objecten & nieuwsberichten.

Aanduidingsborden

Aanduiding op de locatie van het te verkopen of te verhuren object: Wij plaatsen bij het te verkopen of te verhuren object ook een aanduidingsbord van Surgoed Makelaardij NV.

Ik wil een huis verkopen maar ben slecht bereikbaar, hoe verder?

Zelf een woning verkopen kan lastig zijn, helemaal als u het druk heeft en slecht bereikbaar bent. Daarbij zijn er tal van zaken die zeer belangrijk zijn om in overweging te nemen. Surgoed Makelaardij NV is daarom uw perfecte partner als het gaat om optimale bereikbaarheid, uw vastgoed is onze zorg. Aarzelt u daarom niet en neem telefonisch of via [email protected] contact met ons op.


Huren

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben wij kort samengevat:

Financiële voorwaarden
Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm
U dient te voldoen aan een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als inkomenseis geldt dat het netto inkomen van de hoofdaanvrager tenminste 200% van de kale huur dient te zijn, uitgaande van een vast dienstverband.
Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
Voorbeeld: de gewenste huurwoning heeft een kale huurprijs van € 500,00 per maand. De inkomenseis die hiervoor geldt is het benodigde netto inkomen (2 x € 500,00) van € 1.000,= per maand.

Waarom een inkomensnorm?
Naast het betalen van de maandelijkse huurpenningen zal de huurder ook voldoende financiële ruimte moeten hebben voor de vaste lasten en de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Surgoed Makelaardij wil hiermee voorkomen dat u in de problemen raakt en de maandelijkse huurpenningen gedurende de contractstermijn niet kunt opbrengen.

Uiteraard zal er ook gekeken dienen te worden naar de gezinssituatie.

Huurvoorwaarden

Onze vastgoedspecialisten begeleiden u bij uw zoektocht en bij het afsluiten van uw huurovereenkomst. Indien u een geschikt pand gevonden hebt, werken wij verder aan het huurcontract. Om een pand effectief te kunnen huren, stellen wij enkele voorwaarden voorop. Dit doen wij om beide partijen te beschermen.

Vandaar hebben wij enkele inkomensgegevens nodig. Wij kunnen op basis hiervan oordelen of het huurpand aansluit bij uw situatie. Wij beoordelen de haalbaarheid van de huur en informeren u hierover. Wij hanteren een inkomensnorm. Dit houdt in dat uw inkomen in verhouding moet staan met de huurprijs per maand. Dit doen wij zodat u aan de huurprijs kan voldoen, maar daarnaast ook uw dagelijkse kosten kan voldoen en in uw levensonderhoud kan voorzien. Wij kijken naar uw inkomen, de huurprijs en uw gezinssituatie. Wij informeren u hierover uitgebreid tijdens een persoonlijk gesprek en schetsen u een eerlijk beeld van het financiële aspect.

Ten slotte sluiten wij enkel huurcontracten af vanaf een jaar.

Huurbeschermingswet

Hoe wordt een huurovereenkomst opgezegd?

De wet zegt dat de opzegging van de huur van een woning alleen kan plaatsvinden door het instellen van een rechtsvordering tot ontruiming van een woning. Dus al staat er in het huurcontract dat de huur wordt aangegaan voor bijvoorbeeld 1 jaar, desondanks dient de verhuurder een rechtszaak in te stellen bij de kantonrechter voor een rechtsgeldige opzegging, indien de huurder niet vrijwillig ontruimd. Na verloop van de contractstermijn is er geen automatische ontbinding van de huurovereenkomst.

Op welke grond kan de vordering ingesteld worden?

De wet zegt dat de vordering tot ontruiming slechts ingesteld kan worden indien:

1. De huurder onbehoorlijk gebruik maakt van het gehuurde goed;

a) wegens ernstige overlast de verhuurder of zijn huisgenoten aangedaan door de huurder of zijn huisgenoten

b) wegens wanbetaling van de huurpenningen. Deze omstandigheden moeten maken dat van de verhuurder niet verwacht kan worden dat hij de huur voortzet

2. Als de verhuurder, door kennelijke nood gedwongen het verhuurde goed voor eigen gebruik nodig heeft.

3. Als de verhuurder het goed nodig heeft om te kunnen voldoen aan de verplichting hem door enig rechtsvoorschrift of door een beschikking van overheidswege opgelegd.

De wet is heel duidelijk, deze gronden zijn de enige gronden om een huurder te ontruimen.

Ontruimingsvordering toegewezen

Is de ontruimingsvordering van de verhuurder toegewezen, dan bestaat uiteraard het recht van hoger beroep voor de huurder. Echter kan de verhuurder de huurder desondanks ontruimen, omdat een vonnis uitvoerbaar is bij voorraad. De huurder kan echter de rechter in het proces vragen hem een termijn te gunnen voor ontruiming. Indien dat toegestaan wordt, dan geldt de huurovereenkomst tot die datum. Deze ontruimingstermijn kan 1 keer verlengd worden maar dat verzoek tot verlenging moet gedaan worden aan de rechter uiterlijk vier weken voordat de ontruimingstermijn verstrijkt.

Verhuren jullie ook woningen voor korte termijn?

Surgoed Makelaardij NV richt zich hoofdzakelijk op huurcontracten van minimaal één jaar. Indien u een woning wenst te huren korter dan één jaar, kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.

Kan ik een specifieke zoekopdracht geven aan Surgoed?

De diensten die Surgoed aan haar klanten levert bestaan primair uit onroerend goed en enkele aanverwante producten. Surgoed Makelaardij NV beoogt door transparantie en naleving van wet en regelgeving een toegevoegde waarde te leveren binnen het onroerend goed vraag en aanbod in Suriname.

Indien u op zoek bent naar een specifiek object, of u wilt een investering doen in vastgoed maar weet niet het juiste object te vinden, kunt u altijd een beroep doen op onze professionele ondersteuning. Ons makelaardij team beschikt over diverse kanalen en netwerken om u te helpen het juiste object te vinden, daarbij inventariseren wij uw wensen en begeleiden u bij deze zoektocht.

Is Surgoed een bemiddelingsbureau?

De klant levert haar wensen aan, wij van Surgoed Makelaardij NV luisteren, adviseren en corrigeren met het doel om samen met de klant het beste resultaat te leveren voor de aan-, verkoop of verhuur van woning, perceel of zakenpand. Transparantie tussen verkoper en koper, verhuurder en huurder staat centraal. Surgoed biedt objecten te koop aan waarbij de prijs en kwaliteitsverhouding optimaal is en waarbij de klant optimaal begeleid wordt, tot aan de notariële overdracht.


Verhuren

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Object te huur aanbieden

Wij willen iets te huur aanbieden en zouden graag de procedure willen weten?

Indien u beslist om uw object bij ons in portefeuille te geven, zullen wij eerst de voorwaarden met u bespreken. Hierna zullen wij samen met u het object bezichtigen, waarna het intake gesprek volgt. Gaat u akkoord met de voorwaarden dan zullen wij foto’s laten maken en de samenwerking contractueel vast leggen. Omdat Surgoed Makelaardij garant zal staan voor 100% exposure van uw object, eisen wij van u dat u ons het alleenrecht geeft om dit object gedurende de contractstermijn te huur aan te bieden.

Wat zijn de voorwaarden bij verhuurbemiddeling?

Voorwaarden verhuurbemiddeling

 • Bij een verhuurbemiddeling, welke contractueel wordt vastgelegd, zal Surgoed Makelaardij NV als opdrachtnemer de taak op zich nemen om het betreffende object namens de eigenaar/ opdrachtgever te verhuren en/of in de verhuur te bemiddelen.
 • Deze overeenkomst is geldig vanaf dagtekening voor een periode van 6(zes) maanden.
 • De opdrachtgever geeft Surgoed Makelaardij NV exclusiviteit dit object te verhuren, m.a.w. het object mag alleen door Surgoed Makelaardij NV op de markt gebracht worden.
 • De bemiddelingsfee, één volle maand huur, wordt eenmalig gefactureerd zodra de huurovereenkomst tussen opdrachtgever/verhuurder en huurder tot stand is gekomen.

Nota bene:

Indien de verhuurder/eigenaar gedurende de contractstermijn zelf een huurder vindt, dan is er sprake van contractbreuk en dient de bemiddelingsfee, een volle maand huur, toch betaald te worden aan Surgoed Makelaardij NV

No cure no pay

Welk bedrag brengt Surgoed in rekening voor haar diensten bij verkoop of verhuur van een object?

Wij werken met het ‘no cure no pay principe’; dit houdt in dat u ons niet hoeft te betalen als wij uw woning en/of perceel niet hebben kunnen verkopen of verhuren.

Verhuur van uw woning

Als wij een huurder gevonden hebben voor uw woning, dan dient u ons bij een jaar contract één (1) volle maand huurcommissie te betalen.

Verkoop van uw woning

Indien wij erin slagen om uw woning en/of perceel te verkopen, zult u  5% verkoopcommissie over de verkoopprijs exclusief kosten koper, met een minimum van 2500,- EURO, aan ons moeten betalen.

Wat is “kosten koper”?

Kosten koper (K.K.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van het object dient te betalen. Het percentage ligt tussen 11% en 12% van de verkoopprijs. De notaris geeft het exacte percentage op.Onder de kosten koper vallen de volgende kosten;
– Overdrachtsbelasting 7%
– Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 3%
– Kale grond waarde en leges
Onder kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar object dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning, zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

“Wat zijn de tarieven die een makelaar berekent voor zijn diensten”

De courtages van de makelaar in Suriname liggen altijd rond de 5%. Een taxatierapport kost gemiddeld 2,5 promille over de getaxeerde waarde met een minimum van SRD 500 excl. 8% O.B.

“De makelaar vraagt een belachelijke hoge prijs voor een woning. Mag dat”?

De makelaar probeert altijd met de klant een zo goed mogelijke marktconforme prijs samen te stellen. Desondanks bepaalt de verkoper uiteindelijk zijn prijs. Of de makelaar bereid is het object in portefeuille te nemen is de vraag. Uiteindelijk bepaalt de verkoper waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Exposure objecten

Wat doet Surgoed Makelaardij om het object onder de aandacht te brengen van potentiele kopers?

Website

Wij zorgen voor exposure via onze website www.surgoed.com, waar per dag honderden unieke bezoekers op zoek gaan naar hun perceel, ideale woonhuis in Suriname of zakenpand. Ons vastgoed aanbod wordt overzichtelijk gecategoriseerd, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van zoekfuncties, de klant kan met behulp van deze zoekfuncties filteren en op de aangeboden objecten reageren door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief aan onze abonnementen. Als geïnteresseerden zich via www.surgoed.com geregistreerd hebben, worden zij regelmatig voorzien alle nieuwe objecten die te koop of te huur worden aangeboden. Het bereik van de Surgoed Nieuwsbrief is meer dan 10000 vastgoedzoekende personen in zowel Suriname als het buitenland.

Vastgoedkrant

Het vastgoedaanbod, de leuke woonverhalen, de columns, de diverse artikelen worden misschien wel diverser en toegankelijker. Dit allemaal is mogelijk door onze nieuwe lifestyle krant, “House & Home & Lifestyle”, die huis aan huis bezorgd wordt in verschillende wijken in groot Paramaribo. Woont u in groot Paramaribo en wilt u er zeker van zijn dat de krant ook bij u in de brievenbus valt, stuurt u ons een e-mailbericht via [email protected], vergeet hierbij niet om uw adres te vermelden. De mogelijkheid bestaat ook om een exemplaar op te halen aan de Auguststraat 30, Paramaribo Zuid.

Social Media

Om haar dienstverlening optimaal onder de aandacht te brengen, maakt Surgoed Makelaardij ook gebruik van ‘social media’ zoals Facebook, Instagram en Whatsapp. Dagelijks plaatsen wij berichten met links naar onze website met de nieuwste objecten & nieuwsberichten.

Aanduidingsborden

Aanduiding op de locatie van het te verkopen of te verhuren object: Wij plaatsen bij het te verkopen of te verhuren object ook een aanduidingsbord van Surgoed Makelaardij NV.


Hypotheek

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Bruto maandlast van een hypotheek berekenen

Bereken hier de bruto maandlast van een hypotheek.

Wat zijn de voorwaarden om voor een hypotheek in aanmerking te komen?

Als extra ondersteuning bieden wij in ons dienstverleningspakket deskundige begeleiding bij uw hypotheekaanvraag. Wij werken samen met verschillende financiële instellingen. De financiële instelling waar u uw aanvraag indient, zal samen met u de voorwaarden doornemen. U kunt hierbij denken aan een vast inkomen en dat de ruimte van uw aflossingscapaciteit getoetst zal worden en toereikend zal moeten zijn.

Welke bescheiden moet ik overleggen bij de aanvraag van een hypotheek?

De financiële instelling waar u uw aanvraag indient zal u vragen om de volgende bescheiden te overleggen:

 • Kopie ID kaart
 • Uittreksel van het ressort alwaar u staat ingeschreven met vermelding van uw burgerlijke staat.
 • Salarisstrook van de afgelopen drie (3) maanden
 • Werkgeversverklaring
 • Bankafschriften waarop te zien is waarop het salaris op binnenkomt
 • Indien u nog niet bij de Republic Bank  of Hakrinbank bankiert, dan de afschriften van de bank waar u bankiert over de afgelopen zes (6) maanden
 • Overzicht van openstaande schulden met aflossingen
 • Taxatierapport van de woning die of het perceel dat gekocht zal worden
 • Perceelkaart en recent hypothecair uittreksel.


Adverteren

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Exposure objecten

Wat doet Surgoed Makelaardij om het object onder de aandacht te brengen van potentiele kopers?

Website

Wij zorgen voor exposure via onze website www.surgoed.com, waar per dag honderden unieke bezoekers op zoek gaan naar hun perceel, ideale woonhuis in Suriname of zakenpand. Ons vastgoed aanbod wordt overzichtelijk gecategoriseerd, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van zoekfuncties, de klant kan met behulp van deze zoekfuncties filteren en op de aangeboden objecten reageren door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief aan onze abonnementen. Als geïnteresseerden zich via www.surgoed.com geregistreerd hebben, worden zij regelmatig voorzien alle nieuwe objecten die te koop of te huur worden aangeboden. Het bereik van de Surgoed Nieuwsbrief is meer dan 10000 vastgoedzoekende personen in zowel Suriname als het buitenland.

Vastgoedkrant

Het vastgoedaanbod, de leuke woonverhalen, de columns, de diverse artikelen worden misschien wel diverser en toegankelijker. Dit allemaal is mogelijk door onze nieuwe lifestyle krant, “House & Home & Lifestyle”, die huis aan huis bezorgd wordt in verschillende wijken in groot Paramaribo. Woont u in groot Paramaribo en wilt u er zeker van zijn dat de krant ook bij u in de brievenbus valt, stuurt u ons een e-mailbericht via [email protected], vergeet hierbij niet om uw adres te vermelden. De mogelijkheid bestaat ook om een exemplaar op te halen aan de Auguststraat 30, Paramaribo Zuid.

Social Media

Om haar dienstverlening optimaal onder de aandacht te brengen, maakt Surgoed Makelaardij ook gebruik van ‘social media’ zoals Facebook, Instagram en Whatsapp. Dagelijks plaatsen wij berichten met links naar onze website met de nieuwste objecten & nieuwsberichten.

Aanduidingsborden

Aanduiding op de locatie van het te verkopen of te verhuren object: Wij plaatsen bij het te verkopen of te verhuren object ook een aanduidingsbord van Surgoed Makelaardij NV.

Wat moet ik doen om mijn onroerend goed online te plaatsen?

Onze website is geen gratis advertentie platform. Wij zijn een commerciële organisatie die gebruik maakt van moderne technologie en andere marketing tools  om vastgoed niet alleen onder de aandacht te brengen, maar ook transparant te maken. Indien u via Surgoed Makelaardij uw vastgoed wilt aanbieden, kunt u contact met ons opnemen, waarna wij u verder zullen informeren.

Adverteren op onze website

Op onze website kunt u met banners en advertorials uw organisatie onder de aandacht brengen van potentiële klanten. De banners staan op verschillende plaatsen op onze website en hebben een directe link naar de website van uw organisatie. Zowel nationaal als internationaal trekt onze website veel bezoekers aan die naar vastgoed in Suriname zoeken. Het aantal dagelijks ligt tussen de 500 en 1500 bezoekers die per persoon ongeveer 5 pagina’s bekijken.

De advertentie tarieven kunnen wij u op aanvraag opsturen.

Maak contact!

Kan ik adverteren via House & Home Lifestyle krant?

Het Surgoed magazine is sedert begin 2015 vervangen door de House & Home Lifestyle krant. De huis aan huis krant die gratis valt in de brievenbussen van duizenden Surinaamse huishoudens. Met de introductie van deze gratis krant hebben wij voorzien in een behoefte van de consument. Het is goed ontvangen door zowel de adverteerders als de lezers.Surgoed House & Home Lifestyle krant wil de lezers blijven verassen, informeren en inspireren!E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.