fbpx

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Veelgestelde vragen

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben wij kort samengevat:

Financiële voorwaarden
Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm
U dient te voldoen aan een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als inkomenseis geldt dat het netto inkomen van de hoofdaanvrager tenminste 200% van de kale huur dient te zijn, uitgaande van een vast dienstverband.
Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
Voorbeeld: de gewenste huurwoning heeft een kale huurprijs van € 500,00 per maand. De inkomenseis die hiervoor geldt is het benodigde netto inkomen (2 x € 500,00) van € 1.000,= per maand.

Waarom een inkomensnorm?
Naast het betalen van de maandelijkse huurpenningen zal de huurder ook voldoende financiële ruimte moeten hebben voor de vaste lasten en de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Surgoed Makelaardij wil hiermee voorkomen dat u in de problemen raakt en de maandelijkse huurpenningen gedurende de contractstermijn niet kunt opbrengen.

Uiteraard zal er ook gekeken dienen te worden naar de gezinssituatie.


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.