fbpx
Posts Currently viewing the category: "Vraag aan de notaris"

Vraag aan de notaris

Nieuwsarchief

Ongehuwd samenwonen

Samenlevingsovereenkomst:

Ongehuwd samenwonen

Steeds meer mensen kiezen er principieel voor om samen maar wel ongehuwd door het leven te gaan. Anderen kiezen vanwege traditionele en juridische complicaties ervoor niet te trouwen in wettelijke zin. Een keuze die financiële voordelen kan bieden, zolang dat leven zijn ‘gewone’ gang gaat. Als de relatie tussentijds wordt beëindigd of indien een van de partners overlijdt, ontstaan echter de grootste problemen als er niets op een juridisch deugdelijke manier is geregeld. Notarissen met jarenlange ervaring met samenlevingscontracten kunnen veel praktische oplossingen aandragen.

De vastgoedmarkt in Suriname

Aan de prijs zal het niet liggen:

De vastgoedmarkt in Suriname

Heeft de huidige economische crisis in Suriname invloed op de prijzen van onroerend goed? Volgens de notarissen Manna en Jadnanansing zal het aantal transacties waarschijnlijk verder afnemen. Maar de prijzen waarvoor de objecten verhandeld worden, blijven naar verwachting gelijk.

Mijn huis, mijn zekerheid

Vraag aan de notaris:

Mijn huis, mijn zekerheid

De laatste tijd zien we steeds vaker dat personen met (meestal mondelinge) toestemming van de eigenaar een huisje neerzetten op het perceel van de eigenaar. Er is dan vaak een bepaalde band, meestal een familieband, tussen de eigenaar van de grond en degene die gaat bouwen.

Allodiaal eigendom is volledig eigendom

Vraag aan de notaris:

Allodiaal eigendom is volledig eigendom

Het begrip ‘allodiale eigendom en erfelijk bezit’ (bij afkorting ‘allodiale eigendom’) is een recht dat in ons land is ontstaan in de koloniale periode, vóór 1869. In 1869 werd in Suriname een Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoerd naar Nederlands voorbeeld.

De testamentair-executeur

De taken van een executeur-testamentair:

De testamentair-executeur

De meeste mensen die een testament hebben opgesteld, wijzen daarin een executeur-testamentair aan. Een executeur-testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Welke taken de executeur heeft, kunt u zelf in uw testament aangeven. Zo kunt u een executeur aanwijzen die de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt, zoals het opzeggen van bankrekeningen, het inlichten van de erfgenamen en het inventariseren van de nalatenschap.

Welke soorten volmachten zijn er?

Vraag aan de notaris:

Welke soorten volmachten zijn er?

Een volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens die persoon bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. De persoon die de volmacht geeft, is de volmachtgever en de persoon die de volmacht krijgt is de gevolmachtigde. Handelt de gevolmachtigde namens de volmachtgever, dan wordt deze handeling aan de volmachtgever toegerekend.

Afwikkelen van een nalatenschap (deel 3)

Vraag aan de notaris:

Afwikkelen van een nalatenschap (deel 3)

De legitieme portie is het wettelijk erfdeel dat in ieder geval aan kinderen moet worden nagelaten na overlijden, ongeacht hetgeen de overledene in het testament heeft bepaald. De Surinaamse wet kent wel een dergelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld moeten worden. Als er sprake is van een legitieme portie, dan is dat meestal een bepaald percentage (bijvoorbeeld 75%) van hetgeen iemand zou erven zonder dat de erflater een testament had gemaakt.


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.