blank

Vastgoed verkopen

Vastgoed verkopen in Suriname

Wilt u vastgoed verkopen in Suriname?

Surgoed kan u daarbij helpen! Onze ervaren vastgoedexperts begeleiden u bij de verkoop van uw object en adviseren u gedurende het volledige proces. Wij garanderen u een correcte prijs en een geschikte koper.

Sterktes

Kiest u voor Surgoed, dan kiest u goed! Surgoed is de grootste makelaarsorganisatie van Suriname. Maandelijks hebben we duizenden bezoekers op onze website, ons Youtube kanaal, via Facebook en op onze Instagrampagina. Ook wordt uw object gepresenteerd in onze vastgoedkrant die elk kwartaal door duizenden mensen gelezen wordt.

Werkwijze

Voordat wij uw huis, perceel of pand te koop kunnen aanbieden in Suriname, starten we met een intakegesprek. We bezichtigen uw object. Daarna bespreken wij de voorwaarden en informeren u uitgebreid over onze werkwijze.

Vervolgens maken wij foto’s van uw object en we leggen onze samenwerking contractueel vast. Samen met u bespreken we de sterke en minder sterke kanten van uw object. Ook bekijken we de kwaliteit en staat van het object. Op die manier kunnen we een correcte prijs bepalen en garanderen we een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Zichtbaarheid advertentie

Wij zullen ervoor zorgen dat uw object zichtbaar is via verschillende kanalen waaronder de website, nieuwsbrief, Facebookpagina, Surgoedkrant en andere sociale media.

Contracttermijn

Omdat Surgoed Makelaardij NV garant zal staan voor 100% exposure van uw object, eisen wij van u dat u ons het alleenrecht geeft om dit object gedurende de contracttermijn van 12 maanden te koop aan te bieden.

Stille verkoop

Uw woning in de verkoop zonder dat iedereen hiervan op de hoogte wordt gesteld? Bij ons kan uw woning in de stille verkoop worden geplaatst. Contacteer ons!

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Surgoed?

Volg deze link om de Algemene Consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV te lezen.

Object te koop aanbieden

Voordat u beslist om uw object bij ons in portefeuille te geven, zullen wij eerst de voorwaarden met u bespreken. Wij zullen ook samen met u het object bezichtigen, waarna het intake gesprek volgt. Gaat u akkoord met de voorwaarden dan zullen wij foto’s laten maken en de samenwerking contractueel vastleggen. Omdat Surgoed Makelaardij garant zal staan voor 100% exposure van uw object, eisen wij van u, dat u ons het alleenrecht geeft om dit object gedurende de contractstermijn (12 maanden) te koop aan te bieden.

Wat zijn de voorwaarden bij verkoopbemiddeling?

Voorwaarden verkoopbemiddeling

 • Bij een verkoopbemiddeling, welke contractueel wordt vastgelegd, zal Surgoed Makelaardij NV als opdrachtnemer de taak op zich nemen om het betreffende object namens de eigenaar/opdrachtgever te verkopen en/of in de verkoop te bemiddelen.
 • De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Surgoed Makelaardij NV is verstrekt. Deze periode zal zonder schriftelijke opzegging (of via mail) stilzwijgend worden verlengd. De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
 • Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment met in acht name van de minimale termijn op te zeggen door middel van een aangetekende brief (of via de mail), met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • De opdrachtgever geeft Surgoed Makelaardij NV exclusiviteit tot het verrichten van diensten die betrekking hebben op de bemiddeling door Surgoed Makelaardij NV bij het tot stand komen van een overeenkomst van koop en verkoop tussen de Opdrachtgever en een derde, m.a.w. het object mag alleen door Surgoed Makelaardij NV op de markt gebracht worden.
 • Het commissieloon van Surgoed Makelaardij NV bedraagt 5% over de verkoopprijs excl. kosten koper met een minimum van € 2.500,-.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn onroerende zaak heeft laten opnemen op de website van Surgoed Makelaardij NV, het magazine van Surgoed Makelaardij NV en het informele circuit een overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet direct te verifiëren is als het gevolg van de door Surgoed Makelaardij NV verleende diensten. Surgoed Makelaardij NV zorgt voor een dermate hoge transparantie dat potentiële kopers rechtstreeks contact kunnen maken met de opdrachtgever. Dit geldt ook tot na drie maanden nadat de overeenkomst is vervallen.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Surgoed Makelaardij NV en Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst tot stand komt als gevolg van de door Surgoed Makelaardij NV verrichte diensten of omdat opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Surgoed Makelaardij NV om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de notaris om het commissieloon bij een verkoop te reserveren en uit te keren aan Surgoed Makelaardij N.V..
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de opdrachtnemer (Surgoed NV) bij belangstelling een koopoptie aan te gaan met een potentiële kandidaat, dit zal altijd in overleg gebeuren met Opdrachtgever. Er zal zwart op wit schriftelijk toestemming door opdrachtgever gegeven moeten worden (via mail).
 • Opdrachtgever zal aan Surgoed Makelaardij NV alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. Denk aan bescheiden zoals perceelkaart/ of perceel ID, hypothecaire uittreksel, uittreksel burger administratie, kopie paspoort of ID kaart. Eventueel meerdere bescheiden bij boedels zoals verklaring van erfrecht, stamboom etc etc.
 • Indien Opdrachtnemer binnen de contract periode een kandidaat koper vind voor het object tegen de overeengekomen minimale verkoopprijs is Opdrachtgever verplicht te leveren/verkopen aangezien Opdrachtnemer zijn/haar opdracht heeft uitgevoerd conform de gesteld overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan/wil leveren/verkopen conform opgenomen artikel 6.1. in koopbemiddeling, dan zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen ter hoogte van 100% van de daadwerkelijke commissie die verdiend zou zijn uit de verrichte arbeid door verkoper en koper naar elkaar te brengen en een kandidaat koper gereed te hebben.
 • Indien Opdrachtgever de te verkopen woning heeft verhuurd en Surgoed vanwege onduidelijke huurafspraken de verkoop/levering niet kan voltooien terwijl er reeds werk is verzet dan zal Surgoed kosten in rekening brengen ter hoogte van 100% van de daadwerkelijke commissie die verdient zou zijn uit de verrichte arbeid.

Wij willen iets te koop aanbieden, welke bescheiden hebben wij nodig?

Surgoed verzamelt alle relevante documenten en informatie van uw object. Op die manier kunnen wij een gestructureerde weergave bieden van het object aan zowel de verkoper als de koper. Geen enkele partij komt op die manier voor verrassingen te staan en iedereen weet waaraan hij toe is.

Daarom hebben wij enkele bescheiden van u nodig waarna wij uw object te koop kunnen aanbieden. U bezorgt ons een perceelkaart van het object, een hypothecair uittreksel en een kopie van uw identiteitskaart. Ook ontvangen wij graag een kopie van de beschikking als het om grondhuur gaat.

Nadat wij alle formaliteiten in orde hebben gebracht, gaan wij voor u op zoek naar een gepaste koper. Wij streven ernaar uw doelen te verwezenlijken en elke klant tevreden te stellen.

Intakeprocedure

Wat houdt de intakeprocedure in?

De intakeprocedure is noodzakelijk voor de juiste inventarisatie van het object, met het doel deze ter verkoop aan te bieden via het Surgoed portaal en andere promotie kanalen. Er zal daarom een afspraak met u worden gemaakt voor inventarisatie van het object en om de voorwaarden met u te bespreken. Dit gesprek zal bij ons op kantoor of op de betreffende locatie plaatsvinden. Als partijen zich kunnen committeren aan de afspraken, wordt er een bemiddelingsovereenkomst aangegaan. In deze overeenkomst worden de voorwaarden duidelijk vermeld. Voor de verdere onderbouwing en verificatie van het dossier wordt ingeval van verkoop, de perceelkaart opgevraagd. Nadat er 12 foto’s van het object zijn gemaakt en het intake formulier gefinaliseerd is, is het klantdossier kompleet en kan Surgoed overgaan tot exposure van uw object.

Zijn er kosten verbonden aan zo een intakeprocedure?

Neen, een intake procedure kost helemaal niets bij Surgoed, het is vrijblijvend.

Wat is een koopoptie?

Indien een aspirant koper geinteresseerd is in een object en besluit het te kopen kan in de tussentijd tussen het aanvaarden van het bod en de daadwerkelijke overdracht van het vastgoed een koopoptie worden getekend. In veel gevallen krijgt de makelaar daarvoor toestemming van de verkoper om dit aan te gaan met de koper. Deze optie zorgt ervoor dat het object als verkocht wordt beschouwd, van de markt wordt gehaald en dat niemand meer een nieuw bod kan uitbrengen of dat de verkoper het object aan iemand anders kan verkopen noch kan bezwaren of belasten met een hypotheek.

Zo een optie is niet vrijblijvend er wordt daarom in de meeste gevallen ook gevraagd naar een aanbetaling van gemiddeld 5.5% met een minimum van EURO 2.750,-. Mocht de koper het object niet meer willen afnemen na de duur van de optie, dan vindt er geen restitutie plaats. Anderzijds kan de verkoper het object gedurende de loop van de optie aan niemand anders meer verkopen. Let wel, deze koopoptie is pas rechtsgeldig wanneer het orgineel is voorzien van de handtekeningen van de consument, makelaar die het object verkoopt en de directie van Surgoed Makelaardij NV met daarop de officiele logo blinddrukstempel van Surgoed Makelaardij NV.

Notarissen in Suriname

Overzicht notarissen in Suriname:

 • Notariaat Alexander, Prins Hendrikstraat no. 32, 422676/424151
 • Notariaat Babb, Slangenhoutstraat 55, 403017
 • Notariaat Badal/Sanrochman, Heerenstraat #7, 420071
 • Notariaat Blom, Julianastraat #36a, 521100
 • Notariaat Dollart-Derby, Koninginnestraat #10, 422160
 • Notariaat Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892
 • Notariaat Jadnanansing, Mahonylaan #22, 476579
 • Notariaat Kalisingh, Frederik Derbystraat 26, 422702
 • Notariaat Kemp, Lim A Po straat #15, 520148
 • Notariaat Manna/Jadnanansing, Grote Hofstraat #7, 410143
 • Notariaat Mannes, Julianastraat #51, 473238
 • Notariaat Nannan Panday, Prins Hendrikstraat #52, 521160
 • Notariaat Olff, Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
 • Notariaat Pancham, Julianastraat 10, 521433
 • Notariaat G.M.R. Ramautar/G.S. Ramautar, Heerenstraat #6, 472313
 • Notariaat Soerdjbalie, Lim A Po straat #17, 426700
 • Notariaat Vishnudatt, Van Roseveltkade #24, 470840

Notaris in Nederland

 • Notaris Suriname-Nederland, Koopmanslaan 25, 7005 BK Doetinchem

No cure no pay

Welk bedrag brengt Surgoed in rekening voor haar diensten bij verkoop of verhuur van een object?

Wij werken met het ‘no cure no pay principe’; dit houdt in dat u ons niet hoeft te betalen als wij uw woning en/of perceel niet hebben kunnen verkopen of verhuren.

Verhuur van uw woning

Als wij een huurder gevonden hebben voor uw woning, dan dient u ons bij een jaar contract één (1) volle maand huurcommissie te betalen.

Verkoop van uw woning

Indien wij erin slagen om uw woning en/of perceel te verkopen, zult u  5% verkoopcommissie over de verkoopprijs exclusief kosten koper, met een minimum van 2500,- EURO, aan ons moeten betalen.

Wat is “kosten koper”?

Kosten koper (K.K.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van het object dient te betalen.

Onder kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar object dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning, zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Wat zijn de tarieven die een makelaar berekent voor zijn diensten

De courtages van de makelaar in Suriname liggen altijd rond de 5%.

De makelaar vraagt een belachelijke hoge prijs voor een woning. Mag dat?

De makelaar probeert altijd met de klant een zo goed mogelijke marktconforme prijs samen te stellen. Desondanks bepaalt de verkoper uiteindelijk zijn prijs. Of de makelaar bereid is het object in portefeuille te nemen is de vraag. Uiteindelijk bepaalt de verkoper waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Exposure objecten

Wat doet Surgoed Makelaardij om het object onder de aandacht te brengen van potentiele kopers?

Website

Wij zorgen voor exposure via onze website www.surgoed.com, waar per dag honderden unieke bezoekers op zoek gaan naar hun perceel, ideale woonhuis in Suriname of zakenpand. Ons vastgoed aanbod wordt overzichtelijk gecategoriseerd, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van zoekfuncties, de klant kan met behulp van deze zoekfuncties filteren en op de aangeboden objecten reageren door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief aan onze abonnees. Als geïnteresseerden zich via www.surgoed.com geregistreerd hebben, worden zij regelmatig voorzien van alle nieuwe objecten die te koop of te huur worden aangeboden. Het bereik van de Surgoed Nieuwsbrief is meer dan 10000 vastgoedzoekende personen in zowel Suriname als het buitenland.

Vastgoedkrant

Het vastgoedaanbod, de leuke woonverhalen, de columns, de diverse artikelen worden misschien wel diverser en toegankelijker. Dit allemaal is mogelijk door onze nieuwe lifestyle krant, “House & Home & Lifestyle”, die huis aan huis bezorgd wordt in verschillende wijken in groot Paramaribo. De mogelijkheid bestaat ook om een exemplaar op te halen aan de Keizerstraat 112, Paramaribo Centrum.

Social Media

Om haar dienstverlening optimaal onder de aandacht te brengen, maakt Surgoed Makelaardij ook gebruik van ‘social media’ zoals Facebook, Instagram en Whatsapp. Ook wordt er een filmpje gemaakt van uw object. Dagelijks plaatsen wij berichten met links naar onze website met de nieuwste objecten & nieuwsberichten.

Aanduidingsborden

Aanduiding op de locatie van het te verkopen of te verhuren object: Wij plaatsen bij het te verkopen of te verhuren object ook een aanduidingsbord van Surgoed Makelaardij NV.

Ik wil een huis verkopen maar ben slecht bereikbaar, hoe verder?

Zelf een woning verkopen kan lastig zijn, helemaal als u het druk heeft en slecht bereikbaar bent. Daarbij zijn er tal van zaken die zeer belangrijk zijn om in overweging te nemen. Surgoed Makelaardij NV is daarom uw perfecte partner als het gaat om optimale bereikbaarheid, uw vastgoed is onze zorg. Aarzelt u daarom niet en neem telefonisch of via [email protected] contact met ons op.