blank

Aannemers: “You can’t live with them, you can’t live without them’’

Aannemers: “You can’t live with them, you can’t live without them’’

De Surinaamse aannemerij

“You can’t live with them, you can’t live without them.” Deze beroemde uitspraak is ook heel goed van toepassing op aannemers. Althans, je denkt soms dat je zonder hen kunt bij het bouwen van je huis, maar als puntje bij paaltje komt, is dit niet raadzaam. In dit artikel geven we een kijkje in de wereld van de Surinaamse aannemerij.

blank

Gedoogbeleid

Doordat er nauwelijks wordt gecontroleerd op naleving van die vergunningplicht lijkt het er op dat die steeds minder een garantie biedt dat er geen problemen komen. Dat heeft er toe geleid dat het aannemersberoep steeds meer een vrij beroep is geworden, omdat de overheid eigenlijk gedoogt dat mensen bouwwerkzaamheden mogen verrichten zonder vergunning.

Deze analyse komt van Ruben Brielle, directeur van Builders Operators Technicians & Consultants (BoTeC ). Dit Surinaamse bedrijf timmert al sinds 1970 aan de weg en weet dus heel goed hoe de wereld van de aannemerij er in Suriname uitziet. Sinds 2002 heet het BoTec, daarvoor was het bekend als ‘Bouw en Tekenbureau R.E Brielle’. Onder die naam heeft het bedrijf grote bouwwerken uitgevoerd, zoals de bouw van het pand van het Staats Ziekenfonds en woningbouwprojecten voor de overheid te Flora. ,,We zijn contractors en bouwen grotendeels voor bedrijven en in een bepaalde mate ook voor particulieren. Aan hen bieden we een compleet pakket waarbij we de klant begeleiden in het proces vanaf het moment van het schetsontwerp, het moment dat zij in aanmerking komen voor een lening en verder tot de uitvoering van de bouw”, aldus Brielle. Hij begrijpt overigens heel goed hoe het komt dat mensen het soms eerst zonder aannemer proberen. ,,De kleine man die afhankelijk is van de 5 en 7 procent bouwlening kan zich bijna geen aannemer veroorloven. Daarom willen ze het zelf doen. Maar als het dan mis gaat dan hebben ze een probleem. Het is vaker voorgekomen dat de personen zonder vergunning onbekwaam zijn en dat merk je in de kwaliteit van wat geleverd wordt. Vaak zie je dan dat de mensen als zij eenmaal een negatieve ervaring hebben meegemaakt met een aannemer die niet gerechtigd is, uiteindelijk bij ons terecht komen. Wij helpen ze dan graag en proberen de fouten die gemaakt zijn te herstellen.”

Verantwoordelijkheden

Er is een lijst van taken die horen bij de verantwoordelijkheden van de aannemer. Zo stelt de aannemer heel vaak voor het begin van het bouwproces een plan met begroting op. Deze offerte bespreekt hij met de opdrachtgever. De aannemer trekt ook personeel of onderaannemers aan die door de hoofdaannemer worden aangestuurd. Ook BoTeC werkt op deze manier. Brielle vindt het belangrijk dat particulieren zich ervan bewust zijn dat ze zich ook kunnen beroepen op hun recht om zaken te laten controleren. Sowieso vindt hij dat er meer voorlichting moet komen over de aannemerij en de rechten en plichten van aannemers en consumenten. Hij ziet daarin een rol weggelegd voor de overheid en de Algemene Aannemersvereniging (AAV) samen. ,,Goede informatievoorziening naar de gemeenschap kan er toe leiden dat de regels ook beter gehanteerd en nageleefd worden.”

Een andere manier om problemen te voorkomen is dat de overheid meer controle gaat uitoefenen op de plek van de bouw zelf. ,,De overheid moet het controleren opvoeren zodat niet iedereen zomaar als aannemer kan werken. Maar ook moet de overheid het werk zelf controleren. Dat zal ook positief werken. Indien alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen zullen particulieren en bedrijven bij de bouw minder last hebben van lastige situaties die zich onnodig voordoen”, aldus Brielle.

Lees meer berichten uit de categorie Bedrijven.

april 12, 2015
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.