De onderzoeksplicht van de koper

De onderzoeksplicht van de koper

Juridisch bekeken

Onderzoek grondtitel

In deze rubriek worden door mr. R. Zweevel juridische onderwerpen besproken die over boedels en gronden in Suriname gaan. Deze aflevering gaat over de onderzoeksplicht van de koper bij onroerend goed.

Het kopen van een stuk grond is in vergelijking met het kopen van een fiets, een grote investering. Alvorens zo een aankoop te doen is het belangrijk om een aantal aspecten, dat gepaard gaat met de aankoop van een stuk grond, goed tebekijken. Voordat er wordt ingegaan op de
onderzoeksplicht van de koper, zullen we eerst aangeven wat men kan verstaan onder een onroerend goed.

Volgens artikel 562 SBW is een onroerend goed een stuk grond met alles wat zich daarop of daarin bevindt voor zover dit “aardvast of nagelvast” mee is verbonden. Indien u verder hierover wenst te lezen, kunt u het naslaan in het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

Noodzakelijk

Het is voor de koper van een stuk grond met zowel de titel ‘grondhuur’ als ‘eigendom’ noodzakelijk om onderzoek te plegen alvorens over te gaan tot de betaling van de koopsom, vanwege de volgende mogelijke gevallen:

  • Het kan zijn dat er op het perceel een hypotheek rust;
  • Het kan ook zijn dat er beslag gelegd is op het perceel;
  • Het kan zijn dat degene die het perceel verkoopt, niet de juridische eigenaar is maar een derde die zich voordoet als eigenaar: dus beschikkingsonbevoegd.

Gedegen onderzoek

In de praktijk komt het vaker voor dat kopers rechtsbijstand zoeken, omdat zij degene die aan hen verkocht heeft niet kunnen vinden en dan door middel van een rechtszaak trachten om de koopsom terug te krijgen. Zo een rechterlijke procedure kan meestal lang duren. Het feit dat degene van wie men gekocht heeft niet te vinden is, brengt met zich mee dat de overdracht van het perceel niet kan plaatsvinden. Het kan zelfs ook voorkomen dat er beslag gelegd was op het perceel. Indien er beslag gelegd is op het perceel, zal deze door middel van een executie oftewel openbare verkoop verkocht worden, waarbij de kans groot is dat de koper van het perceel, het perceel toch kwijtraakt.

Uit het voorgaande blijkt dat ondanks het feit dat het doen van onderzoek niet wettelijk is vastgesteld voor de koper, dat gelet op de investering gedegen onderzoek wel noodzakelijk is.

Lees meer berichten uit de categorie .

januari 9, 2018
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.