Dubieuze verkavelaars!

Dubieuze verkavelaars!

Misstanden

Glis-inschrijving

In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House,Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden. “Ga niet in zee met verkavelaars die niet in staat zijn om een GLIS-uittreksel en de verkavelingsvergunning te overleggen.” Een verkavelingsproject waar men druk bezig is schoon te maken, sloten te graven, waar zelfs al straatnaamborden staan en perceelkaarten zijn vervaardigd, en waarvoor op sociale media reclame wordt gemaakt; het is echt geen garantie dat u te maken heeft met een bonafide ondernemer!

De eerste inleggers verschaffen hier het kapitaal om nieuwe onwetenden met veel aantrekkelijke reclame en indrukwekkende grondverzetactiviteiten aan te trekken.

Voor 2014

Krijgt u een aantrekkelijke aanbieding, ga dan na of er een verkavelingsvergunning is en indien die vergunning van voor 2014 dateert of er dan een ontheffing is gegeven om percelen op naam te mogen overdragen. Meestal moeten er dan eerdere overdrachten via de notaris zijn geweest die u bij die notaris of het MI-GLIS kan natrekken. Daarnaast kunt u om een duidelijk leesbare kopie perceelkaart vragen en daarmee naar het GLIS of een beëdigd landmeter gaan. Sinds 1 juli dit jaar moet bij iedere overdracht een perceelkaart voorzien zijn van een GLIS ID. Dus het wordt dan onverstandig een perceel te kopen zonder GLIS ID. Bovendien dient u nog na te gaan of de aan u verstrekte gegevens inderdaad kloppen. Het MI-GLIS is daarvoor de aangewezen instantie.

Voorzieningen in orde

Een andere mooie ontwikkeling is dat verkavelaars voorzieningen zoals verharde wegen, afwatering, stroom en water in orde dienen te hebben voordat zij percelen mogen verkopen. U kunt dus ook nagaan bij EBS of SWM of er een goedgekeurd plan is of een aanvraag daartoe in behandeling is. Al deze maatregelen zijn genomen om het malafide personen een stuk moeilijker te maken om percelen te verkopen die uiteindelijk niet geleverd kunnen worden en/of geen verharde wegen, stroom en water hebben. En hier komen we op een zeer heikel punt in Suriname. Aangezien maar weinig mensen direct contant een perceel kunnen aankopen, bieden de meeste verkopers een aantrekkelijke ‘interne financieringsmogelijkheid’aan waarbij iedere maand er een bedrag betaald wordt al dan niet met een rentevergoeding. Deze overeenkomsten worden doorgaans op kantoor van de verkoper onderhands getekend en daar vinden meestal de betalingen plaats, buiten het gezichtsveld van iedere officiële instantie. Pas na de laatste betaling -soms na enige jarenmoet de verkoper samen met de koper naar de notaris gaan die dan overgaat tot de levering of op naamstelling bij het GLIS van het verkochte perceel.

Via de makelaar

In de tussentijd kan echter van alles mis zijn gegaan. Er kan beslag zijn gelegd door een boze schuldeiser van de verkoper en er kunnen hypotheken op gevestigd zijn die ieder moment geëxecuteerd kunnen worden omdat de verkoper de schuldeiser niet betaalt. Tussen verkoop en levering van een perceel moet dus niet een al te grote tijdsperiode zitten. Dus moet iedereen voortaan contant betalen? Nee… het beste is wel dat een notaris al vanaf het begin van de koop wordt ingeschakeld. Wil de verkoper dat niet, dan moet u niet verder in zee gaan met zo een bedrijf of persoon. De notaris kan de koper zelf inschakelen en zijn notaris gaat na of de verkoper bevoegd is om te verkopen en ook of de verkoop aan alle wettelijke eisen voldoet. De notaris gaat ook GLIS-registratie na van het perceel en stelt een koopovereenkomst op waarbij met alle belangen van beide partijen rekening wordt gehouden. Van de overeenkomst wordt dan een aantekening gemaakt bij het GLIS zodat iedereen weet dat het perceel verkocht is door de verkoper. Na betaling kan dan de levering op naam plaatsvinden. U kunt zelfs bedingen dat de koopsom in delen bij de notaris wordt betaald zodat u de zekerheid heeft dat de verkoper er niet met het geld vandoor gaat. Bij een bonafide onderneming is dit niet altijd noodzakelijk maar ook bonafide bedrijven kunnen in de financiële problemen geraken. In deze gevallen stelt de notaris dan vaak voor aan de verkoper om het perceel tegen een bepaalde minimale betaling op uw naam te zetten en dat de verkoper dan voor het nog te ontvangen deel van de koopsom een hypotheek van u neemt. U lost dan iedere maand af en u heeft dan direct het perceel op naam en de
verkoper heeft zekerheid dat hij de koopsom gaat ontvangen.

Gifaddertje

Iedere malafide verkavelaar valt binnen dit bovengenoemd traject gelijk door de mand. Een aanbieding die te mooi is om waar te zijn heeft meestal een gifaddertje onder het gras op de betreffende kavel. Ga eerst alle zaken goed na bij de diverse instanties, stap naar de notaris en verricht dan pas een betaling en doe die het liefst bij de notaris. Dit voorkomt problemen en rechtszaken.

Lees meer berichten uit de categorie .

september 3, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.