Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

Economische ontwikkelingen en de woningmarkt

Economische ontwikkeling

Als we de media moeten geloven, dan gaan we een aantal financieel zware jaren tegemoet. Welke invloed hebben de huidige economische ontwikkelingen op de woningmarkt? En op u als huurder, verhuurder of eigenaar van een perceel of onroerend goed? De lifestyle-krant van Surgoed House & Home zet de gevolgen die al merkbaar zijn op een rij. Is er reden tot zorg of biedt het ook kansen?

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers is de situatie nu iets minder gunstig. “Ondernemers die geen financiële buffer hebben, krijgen het moeilijk”, merkt Mouchart. Vooral degenen die afhankelijk zijn van betalingen door de overheid wachten nu langer dan verwacht op deze inkomsten, wat betekent dat er ingeteerd wordt op reserves.

Dit heeft tot gevolg dat de middelen om te investeren in groei en uitbreiding niet beschikbaar zijn, en eventuele plannen op de langere baan worden geschoven. Het zijn vooral de onderaannemers die minder reserves hebben en hierdoor gedupeerd raken. In het ergste geval zijn ze zelfs genoodzaakt een faillissement aan te vragen. Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Vereniging van

Aannemers (AVV), herkent dit beeld: “De bouw en verbouw ligt nu zo goed als stil; het geld rouleert niet omdat er wordt gewacht op meer zekerheid.” De vraag naar onroerend goed neemt hierdoor af, met een prijsdaling tot gevolg. Dat heeft ook zo zijn voordelen. “Voor de kopers met een zakcentje is het momenteel een goede tijd om te investeren”, aldus Mouchart.

 

Keerzijde is dat deze ontwikkelingen de financiële bewegingsvrijheid van een grote groep, voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven heeft aangetast. De vraag naar geld neemt toe, terwijl de beschikbaarheid ervan beperkt is. “Ook de banken zitten krap bij kas, de rentes zijn hoog en je hebt inkomsten nodig om een lening te kunnen krijgen”, merkt Wong op. De commerciële bancaire instellingen, die daardoor een gunstigere uitgangspositie hebben gekregen, spelen hier uiteraard op in. Ook bij de banken is wel enige terughoudendheid te bespeuren. Waar ondernemers eerder nog gebruik konden maken van betalingsreçu’s van de overheid, is het vertrouwen van de banken in de betalingstrouw van de overheid sterk afgenomen. Dat maakt dat het aangaan van een lening of het afsluiten van een krediet op dit moment relatief duur is en dus ook maar voor een beperkte groep ondernemers tot de mogelijkheden behoort. Voor particulieren blijft de prijs van het lenen van geld hoog, maar redelijk stabiel. Uit de cijfers in het jaarverslag van De Surinaamse Bank blijkt dat de groep die de toegang tot gesubsidieerde hypotheken vindt, groeiende is.

Ook op de huurmarkt is er een beweging gaande. “Omdat er sprake is van afvloeiing bij internationale bedrijven en het terugtrekken van dure expats, heeft dit ook een merkbaar effect op de huurmarkt. Vooral in het hogere segment haken de huurders momenteel af en groeit de duur van de periode van leegstand.” Mouchart heeft het dan over huurwoningen met een huur boven de tweeduizend Amerikaanse dollar per maand. Het lagere segment daarentegen, woningen met huurprijzen onder de duizend Amerikaanse dollar, blijft huurders aantrekken en is dus ook voor verhuurders interessant.

Over het algemeen genomen wordt er een tijdelijke pas op de plaats gemaakt en wordt iets behoudender gekozen. De vraag is echter hoe lang deze ontwikkeling doorzet. Mouchart vertrouwt erop dat de situatie van tijdelijke aard is. “Het lijkt nu even een doemscenario, maar het tij kan zich zomaar keren.” Toch luidt het advies van Mouchart om verstandig om te gaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. “Vermijd de valkuil dat je het ene gat met het andere gaat opvullen. Dan kom je nooit in de situatie terecht dat je meer gaat uitgeven dan je kunt dragen.”

Lees meer berichten uit de categorie Investeren Bouw & Infra Nieuws Bedrijven Aannemers.

mei 30, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.