blank

Gebrekkige dakconstructie vaak oorzaak van problemen bij rukwinden

Gebrekkige dakconstructie vaak oorzaak van problemen bij rukwinden

Dak is zwakke plek

Het orkaanseizoen zorgt ieder jaar wereldwijd voor verrassingen. Ook Surina-me werd eind juni opgeschrikt door een tropische storm waarbij zelfs een dode was te betreuren. Kort daarna zorgde een rukwind voor een enorme ravage in de wijk Zorg & Hoop. De intensiteit van de windstoten blijft onvoorspelbaar. Su-riname zal er ook meer mee te maken krijgen.

blank

Schade aan het dak is het meest voorkomen-de probleem waar de huizenbezitter mee te maken krijgt na zware weersomstandigheden. Roel Simons is marketing and sales officer bij Moboco. Dit bedrijf is al zo’n veertig jaar actief en specialiseert zich in bevestigingsmaterialen. Volgens Simons kan de oorzaak van dakschade na een hevige storm te maken hebben met de manier van bevestigen, of met de kwaliteit van het bevestigingsmateriaal. “Wanneer dakplaten van daklatten worden afgerukt, is het mogelijk dat het dak onvoldoende of met te korte dak-spijkers is bevestigd. Die spijkers kunnen ook nog verroest zijn, of de daklatten zijn van te dun of te zacht materiaal,” aldus Simons.
Ook zijn er gevallen waarbij het hele dak sneu-velt, zoals bij de school op Zorg en Hoop gebeurde. “Deze gevallen zijn kenmerkend voor laag hellende daken met grote oppervlakten.

Soms verdwijnen er grote dakdelen, daklatten en zelfs delen van de kapconstructie. De oorzaak hiervan is onder andere een zwakke dak-constructie.

Door de jaren heen kan de conditie van het kapmateriaal verminderen. Denk hierbij aan verrotte houtdelen, verroeste spijkers of ande-re verroeste metalen delen”, vertelt Simons. Hij adviseert om dakplaten vast te schroeven met speciale dakschroeven, in plaats van te beves-tigen met spijkers.

Preventief handelen

Ook het internationale Rode Kruis bevestigt op hun website het belang van een goed onderhouden dak tijdens het orkaanseizoen. Een ste-vig dak houdt immers het meeste water buiten en beperkt daarmee grotere materiële schade. Een kwetsbaar punt is volgens het Rode kruis het gedeelte waar de dakgoot bevestigd is. Windvlagen zorgen ervoor dat het dak horizon-taal op de wind gaat liggen.

Dit kan voorkomen worden door een balk dwars op het dak te monteren. Daarnaast is het van belang dat het dak is bevestigd op een ste-vig gefundeerde muur. Een andere preventieve handeling die het Rode Kruis adviseert, is het controleren van de tuin en omheining. Verrotte takken en bomen en ander los materiaal moet weggehaald worden, en geadviseerd wordt ook de buren hierop te attenderen.

Tevens is het uitkijken met kokospalmen; het is verstandig om de noten voortijdig te verwijde-ren. Ook adviseert de hulpverleningsorganisa-tie om alle ramen en deuren te controleren op een goed werkend slot, en eventuele beschadi-gingen te repareren.

Verzekeren

Rachel Parsan-Lalbiharie, marketing & business development consultant van Fatum Schadever-zekering, vertelt dat er na de tragiek in Zorg en Hoop meer vraag is gekomen naar een dekking tegen stormschade. “Bij Fatum valt de dekking van het risico op storm onder de woonhuisver-zekering. Het is een extra dekking, aanvullend op het risico van onder andere brand en blik-seminslag. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het materiaal van het huis; of het van steen, hout of een gemengde constructie is. Ook is het van belang hoe het pand is onderhouden. Bij ernstige rukwinden worden slecht onderhouden daken als eerste weggeblazen.”

Volgens Parsan-Lalbiharie kunnen huizen-bezit-ters voor een relatief laag bedrag deze extra dekking afsluiten. “De gemiddelde aanvullende premie om het risico tegen een storm of orkaan te verzekeren, ligt tussen de 0.50 en 0.90 cent per duizend srd van de verzekerde som. Heeft iemand een stenen woonhuis van srd 250.000, dan zijn de kosten voor een aanvullende dek-king tegen storm en rukwinden bijvoorbeeld srd 125,- per jaar.”

Tot slot is het volgens Parsan-Lalbiharie aan te raden om zowel het woonhuis als de inboedel te verzekeren. “Eventuele schade aan het dak heeft waarschijnlijk schade aan de inboedel tot gevolg, denk hierbij aan de extreme regenbui-en waarmee de storm meestal gepaard gaat. Het is prettig als deze kosten ook gedekt zijn.” Kortom: een goede verzekering en de juiste preventieve maatregelen in- en om het huis zorgen voor een zekerder gevoel voor huizen-bezitters tijdens het orkaanseizoen.

Lees meer berichten uit de categorie Investeren.

mei 30, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.