blank

Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Zwartenhovenbrugstraat

Vier fasen

Sinds zijn aanleg en na decennia van deplorabele staat wordt de belangrijke verkeersader Zwartenhovenbrugstraat gedegen aangepakt, zowel boven- als ondergronds. Wel wordt het geduld van weggebruikers, omwonenden maar vooral van winkeliers danig op de proef gesteld. De werkzaamheden zijn al ruim twee jaar aan de gang. “Maar ze zullen blij zijn met dit project na afloop.”

Vrachtwagens, grote en kleine graafmachines, grondstabilisatiemachines en arbeiders in roodgroene werkkleding, met veiligheidsschoenen aan en helmen op.

blank

De reden waarom het wegdek van Zwartenhovenbrugstraat al die decennia verwaarloosd erbij is blijven liggen, had te maken met het verouderde rioleringssysteem. Elke nieuwe asfaltlaag zou binnen de kortste keren weer inzakken en scheuren. En geld voor een gedegen aanpak was er niet eerder. Ruim twee jaren geleden was het dan eindelijk zover. “Het rioleringssysteem is compleet vernieuwd met kokers van aanzienlijk grotere diameter dan voorheen”, zegt Wongsodikromo enthousiast. “Het is een enorme uitdaging maar hetis ons werk, dus doen we doen alles wat we kunnen om het volgens planning op te leveren. Ik weet zeker dat mensen blij zullen zijn met de nieuwe weg.”

Veel stagnaties

Er waren veel stagnaties vanwege allerlei zaken die de uitvoerders ondergronds tegenkwamen. “Bij het begin zijn we menselijke resten tegengekomen waardoor we genoodzaakt waren te stoppen zodat de politie haar onderzoek kon doen”, vertelt Del Castilho. “Ook oude funderingen en stoepen van particulieren die op openbaar terrein waren, moesten we verwijderen.” Wat eveneens voor de nodige stagnaties zorgde waren nutsleidingen die niet precies volgens de tekeningen liepen. “Daardoor stuit je ineens op een hoogspanningskabel of een waterleidingbuis waarmee geen rekening was gehouden.” Maar ook historische voorwerpen en bouwsels werden blootgelegd tijdens graafwerkzaamheden. “Zoals een complete weg van bakstenen, sluizen en nog veel meer waarvan we bij twijfelgevallen de hulp van deskundigen inriepen waardoor we het werk weer
moesten staken.” Daarom is de oplevering dan ook met twee maanden verschoven tot mei 2020.

Het mag voor velen te lang duren, maar Del Castilho wijst erop dat de werkers soms dag en nacht en in zon en regen doorwerken. “Het is een enorme uitdaging maar we zitten al lang in het vak dus weten hoe we ermee omgaan.” Hij wil zich vooral focussen op het eindresultaat met verschillende voordelen voor de samenleving. “Dan ligt er een mooie weg met nieuwe verkeersborden en ander wegmeubilair. Maar het grote werk zit onder de grond”, benadrukt Del Castilho.

Files verminderen

Met twee rijstroken richting het noorden en één richting het zuiden, wordt beoogt de files te verminderen. De vernieuwde riolering met zijn grote capaciteit moet bij grote regens het water ervoor zorgen dat het overtollige water verder en sneller wordt afgevoerd. “Het is even volhouden voor de buurtbewoners en de winkeliers. Maar ze zullen blij zijn met dit project na afloop”, verzekert ook Graanoogst van directievoerder ACE. Voor een goede verstandhouding organiseert zij samen met OWT&C infosessies voor buurtbewoners over de gang van zaken van het rehabiliteringsproject. “De verkeerssituatie zou te grimmig worden als de hele weg in een keer aangepaktzou worden, gezien de belangrijke doorstroomfunctie van de Zwartenhovenbrugstraat.”

Wongsodikromo van OWT&C spreekt van een megaproject waarvan de samenleving decennia lang zal genieten omdat er kwaliteitswerk geleverd wordt. “De weg was verouderd en tientallen jaren werden slechts brandjes geblust. Dus daarom geen lapwerkzaamheden en kleine aanpak meer, maar een complete rehabilitatie van zowel de riolering als het wegdek. Dat zal zorgen voor een vlotte waterafvoer en verkeersdoorstroom van deze belangrijke weg waarvan dagelijks duizenden mensen gebruik zullen maken.”

Lees meer berichten uit de categorie .

februari 4, 2020
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.