blank

Grondtitels voor ingezetenen met een ander nationaliteit

Grondtitels voor ingezetenen met een ander nationaliteit

Juridisch bekeken

De betekenis van een grondtitel

In deze rubriek worden door Mr. R. Zweevel juridische onderwerpen besproken die over boedels en gronden in Suriname gaan. Het onderwerp van deze editie behandelt de rechtsvraag: “Welke grondtitels kunnen ingezetenen van Suriname met een andere nationaliteit verkrijgen?” Voor er antwoord op deze rechtsvraag kan worden gegeven, is het van eminent belang om eerst te weten wat men verstaat onder een grondtitel en welke grondtitels er bestaan in Suriname.

Een grondtitel houdt in dat er bepaalde rechten en verplichtingen worden verbonden aan een grond welke men bezit, als deze is verkregen middels bijvoorbeeld een koop of verkoop, bij grondhuur of een verkrijging middels het openvallen van een nalatenschap. Deze rechten en verplichtingen zijn afhankelijk van de grondtitel, zo is bijvoorbeeld de juridische eigenaar van een stukje grond, vrij om dit stukje grond te verkopen, te bezwaren of te doen wat hij of zij wil met die grond. De rechten die men bezit, worden dus afgeleid van de grondtitel die de juridische eigenaar heeft.

blank

Eigendom en erfpacht

Ingezetenen in Suriname met een andere nationaliteit kunnen enkel de grondtitels eigendom en erfpacht volgens het Surinaams Brurgerlijk Wetboek oftewel BW erfpacht, verkrijgen. Gronden onder de grondhuurtitel worden niet aan ingezetenen met een andere nationaliteit verstrekt. Er bestaat echter wel een andere mogelijkheid. Een ingezetene van Suriname met een andere nationaliteit kan een stichting oprichten. Deze stichting wordt dan gekenmerkt als zijnde een rechtspersoon. Vervolgens kan de ingezetene op naam van de stichting een aanvraag doen voor een stuk grond onder de grondhuurtitel. De bestuurder is dan slechts de economische eigenaar en de stichting is de juridische eigenaar.

De titels erfpacht volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek, grondhuur en eigendom kunnen verkocht en overgedragen worden aan derden, maar ingezetenen die een andere nationaliteit hebben kunnen alleen het Burgerlijk erfpacht en eigendom verkrijgen.

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.