blank

Het boedelperceel en de vervalste stamboom

Het boedelperceel en de vervalste stamboom

Missstanden

Eindelijk waren ze eruit. Sharita, Kavita en Ashwin hadden jarenlang gekibbeld over wat ze gingen doen met de grond die ze van hun vader hadden geërfd. Ashwin wilde er een bedrijf op zetten, waarvan ze alle drie aandeelhouder zouden zijn. Sharita zag eerder een klein verkavelingsprojectje voor zich en Kavita wilde de grond in drieën delen, zodat ieder er een eigen huis of bedrijf kon opzetten. Dat laatste werd het. ,,Laten we geen ruzie maken over iets dat onze vader juist had gedaan om ons dichter bij elkaar te brengen”, had Ashwin gezegd, en daarmee waren de anderen het roerend eens geweest.

blank

Ramdien schudde meewarig zijn hoofd. ,,Ik heb de overeenkomst gezien. Het is gebaseerd op een vervalste stamboom, waarin staat dat je vader jullie drieën helemaal nooit heeft gehad. Je weet, je vader had een broer toch, Radj? Hij heeft de grond met behulp van die valse stamboom verkocht. Want omdat in die stamboom staat dat jullie ouders geen kinderen hadden, werd Radj na het overlijden van jullie moeder de enige erfgenaam van je vader. Ze hadden geen testament gemaakt.”

Ashwin was sprakeloos. Hoe durfde ‘oom Radj’, zoals hij hem altijd noemde, te beweren dat zij niet bestonden? Hoe kon er via het CBB een namaak stamboom tevoorschijn komen? Hoe moest hij dit aan zijn zusters vertellen? En vooral: hoe konden ze dit weer terugdraaien? ,,Je moet aangifte doen tegen je oom, Ashwin”, zei Ramdien na een lange stilte. “Dit is een misdrijf.” De volgende dagen waren Ashwin en Ramdien de hele dag bezig te achterhalen wat er precies was gebeurd. Dat was lastig, behalve dat ze vermoedden dat iemand bij het CBB er iets mee te maken had. Maar of dat opzettelijk was gebeurd of per ongeluk, moest het politieonderzoek uitwijzen. Het was in theorie natuurlijk mogelijk dat iemand gewoon een fout had gemaakt. Ook kwamen ze er niet achter of de koper van de grond medeplichtig was, want die was in geen velden of wegen meer te bekennen. Er zat voorlopig niets anders op dan te wachten op de uitkomst van het politieonderzoek.

Situaties waarbij grond wordt verkocht met behulp van vervalste stamboomgegevens, komen vaker voor. Het is lastig, bijna onmogelijk zelfs, je hiertegen in te dekken. Ook een notaris kan niet altijd zien of een stamboom klopt of niet, tenzij hij de familie goed kent. Het zou dus beter zijn als het CBB de officiële stukken rechtstreeks naar de notaris zou sturen. De huidige CBB-stambomen worden overigens voorzien van echtheidkenmerken, zodat deze na afgifte niet meer eenvoudig vervalst kunnen worden.

Maar ook een foutje is in bepaalde gevallen snel gemaakt. Vaak zijn boedelzaken zo groot geworden, dat alleen al het maken van een stamboom maanden in beslag neemt. Hoe groter een boedel, hoe groter de kans op fouten is. In die zin hebben de erfgenamen zelf ook een verantwoordelijkheid om dit soort situaties te voorkomen.

Heeft de verkoop op basis van de vervalste papieren eenmaal plaatsgevonden, dan zijn er weinig mogelijkheden om de zaak terug te draaien. Als de akte al is overgeschreven bij het Glis, dan kan alleen de rechter die akte nog nietig verklaren. Dat gaat veel tijd kosten. Vaak zullen de belanghebbenden bovendien beslag op de grond moeten laten leggen. Alleen zo kunnen ze voorkomen dat de koper de grond ondertussen probeert door te verkopen of met een hypotheek zal bezwaren, en zodoende de registers nog verder frustreert.

Natuurlijk kan de akte ook vrijwillig teruggedraaid worden, als de koper mee wil werken. Dat zal echter niet snel gebeuren omdat de koper dan waarschijnlijk zijn aankoopsom niet meer terugziet. Soms kunnen de benadeelden en de nieuwe koper hierover onderhandelen, maar meestal komen beide partijen hier niet uit.

Lees meer berichten uit de categorie Misstanden.

juni 3, 2015
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.