blank

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Juridisch bekeken

Boedels

De heer W. koopt een perceel en bouwt een woning daarop. Hij trouwt daarna met mevrouw X. in gemeenschap van goederen. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, die nog in leven zijn. De heer W. investeert gedurende zijn leven in onroerende goederen. Zo heeft hij drie percelen met woningen gekocht. Hij heeft ook tegoeden op diverse banken in Suriname. In 2019 komt de heer W. te overlijden en laat daarbij zijn vrouw en kinderen achter. Deze korte case brengt ons naar het begrip ‘boedel’. Door het overlijden van W. is er nu een boedel ontstaan.

Een boedel is het vermogen van een overleden persoon, oftewel de nalatenschap van een overledene. De heer W. heeft vier percelen en woningen en banktegoeden nagelaten. Deze kunnen verdeeld worden. Zolang er geen verdeling heeft plaatsgevonden van de nalatenschap van de heer W. onder zijn erfgenamen, spreekt men van een onverdeelde boedel.

blank

Vordering scheiding en deling

Stel dat mevrouw X. naar een notaris is gegaan voor de scheiding en deling van de boedel van W. en het blijkt dat de kinderen van W. plotseling weigeren om hun medewerking te verlenen. Welke mogelijkheid heeft mevrouw X. dan?

Zoals eerder aangegeven is niemand genoodzaakt om in een onverdeelde boedel te blijven. Artikel 1093 SBW biedt dus de mogelijkheid aan mevrouw X. om naar een advocaat te stappen voor het starten van een rechtszaak tot scheiding en deling. Mevrouw X. zal dan als de eisende partij een vordering starten tegen haar kinderen. De kantonrechter zal, nadat hij de gedaagde partijen heeft gehoord, een beslissing nemen.De kantonrechter kan de vordering van mevrouw X. toewijzen en gelast de scheiding en deling van de boedel.

Voor de kinderen wordt er een ‘onzijdig persoon’ benoemd – namelijk een advocaat die is ingeschreven bij het Hof van Justitie. Die zal dan voor hen tekenen en namens hen hun aandeel in ontvangst nemen. Dit wordt vastgelegd in een vonnis van de kantonrechter en hiermee kan mevrouw X. wel de scheiding en deling van de boedel laten bewerkstelligen.

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.