Inschrijven van akte door notaris

Inschrijven van akte door notaris

Misstanden

Niet direct inschrijven van akte door notaris kan leiden tot grote problemen

In de wereld van de aan- en verkoop van onroerend goed gaat veel geld om.
Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. De oorzaak hiervan is vaak dat de bestaande wetgeving tekort schiet of er gewoon niet is.

Beslag

De laatste jaren waren voor Jane Jones en de kinderen niet makkelijk geweest. Na vijftien jaar was ze uiteindelijk weggegaan bij haar man en dat kon alleen maar omdat ze een kleine erfenis had gekregen. Hiervan kon ze nu een perceeltje kopen. Daar zou ze dan een hypotheek op nemen om een eenvoudig huis te kunnen laten bouwen.

Jane had een perceel te koop zien staan in een lo-kaal advertentieblad. Het lag aan de rand van de stad en daarom was de prijs iets scherper dan die van veel andere percelen. De beslissing was snel genomen, want dit was de prijs die Jane kon be-talen. Nu alleen de formele kant nog. Het perceel was volgens het Hypotheekkantoor vrij van schul-den en kon dus direct op naam van Jane overge-schreven worden. Jane was meer dan opgelucht toen de koop bij de notaris werd vastgelegd en de koopsom volledig was betaald.

Groot was de verbazing van Jane dan ook toen ze twee dagen later een telefoontje kreeg van de no-taris. Hij vertelde dat er beslag gelegd was op het perceel, omdat de vorige eigenaar nog een grote schuld op zijn naam had. Maar het perceel was toch al helemaal van Jane? Ze had ten slotte alles betaald en de overdrachtsakte was bij diezelfde notaris opgemaakt en getekend?

Een beetje doorvragen bij de notaris bracht een schokkende realiteit aan het licht. Het bleek dat hij de overdrachtsakte niet direct had laten in-schrijven bij het Hypotheekkantoor. En daarom stond het perceel nog anderhalve dag langer op naam van de verkoper. Precies op dát moment had een schuldeiser beslag op het perceel laten leggen. Ook al had Jane net duizenden euro’s be-taald en zat ze met een afschrift van de geteken-de akte in haar hand…

Het verhaal van Jane staat helaas niet op zich-zelf. Zolang de overdrachtsakte nog niet is inge-schreven bij het Hypotheekkantoor, is de koper juridisch gezien nog geen eigenaar. Ook al was de onderliggende koop- en verkoop volkomen rechtsgeldig. En het is beslist geen uitzondering dat notarissen soms te lang wachten met het in-schrijven van de akten. Vervolgens kan het ook bij het Hypotheekkantoor nog enige tijd duren voor-dat de akte is verwerkt.

Als er om de een of andere reden beslag wordt gelegd op een perceel dat nog aan de vorige ei-genaar toebehoort, dan kan dit perceel niet meer zonder dat beslag overgeschreven worden. De nieuwe koper zal het perceel dus wel op zijn naam kunnen overschrijven, maar kan, als gevolg van dit beslag, geen hypotheek regelen of het perceel verkopen. Bij een ‘executoriaal beslag’, een beslag dat het gevolg is van het toewijzen van een von-nis door de rechter, is het nog erger. Dan kan het perceel elk moment geveild worden.

Wat te doen?

Wat kan Jane nu nog doen? Op het moment dat er een beslag binnenkomt, kan ze naar de rechter gaan om het beslag aan te vechten of het bedrag van het beslag via een advocaat ‘onverschuldigd betalen’. Dat betekent in dit geval dat ze de schuld van de vorige eigenaar voorlopig op zich neemt. Mocht na een rechtszaak blijken dat het beslag onterecht was, dan kan ze mogelijk iets van dat geld terugzien. Was het beslag op het perceel van de vorige eigenaar rechtsgeldig, dan is Jane haar geld kwijt en zal ze een rechtszaak tegen de vori-ge eigenaar moeten aanspannen.

Jane had dit risico echter niet hoeven nemen. Ze had met de notaris kunnen afspreken dat de koopsom pas door de notaris werd uitbetaald ná de inschrijving van de overdrachtsakte in het Hy-potheekkantoor. Jane zou het geld in dat geval dus betalen aan de notaris, in bijzijn van de ver-koper. En die zou op zijn beurt dat geld kunnen komen halen bij de notaris, maar pas na de in-schrijving. Natuurlijk wil de verkoper liever direct zijn geld ontvangen. Dat had ook gekund, als de akte op de dag van de ondertekening ingeschre-ven zou worden.

Mocht er dan onverhoopt iets mis gaan dan had Jane af kunnen zien van de koop. Kortom, het is altijd goed voor de koop alle mogelijke obstakels in beeld te brengen, bijvoorbeeld door er met de notaris of een makelaar over te praten.

Lees meer berichten uit de categorie Misstanden.

januari 3, 2015
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.