blank

Is de bouwsector van Suriname klimaatbestendig?

Is de bouwsector van Suriname klimaatbestendig?

Klimaatverandering

Nationale visie

In grote delen van Afrika en Azië leidt klimaatverandering tot extreme weersomstandigheden. Ook Suriname is de afgelopen jaren geteisterd door overstromingen en hevige rukwinden die tot soms onherstelbare schade hebben geleid. Suriname geldt als een van de tien landen wereldwijd die de gevolgen van klimaatverandering het ernstigst zullen voelen. Meer dan 80% van onze economische activiteiten vinden plaats op de laaggelegen kuststrook, waardoor de impact van overstromingen verstrekkende gevolgen kan hebben. Houdt de Surinaamse bouwsector rekening met dit gegeven? Surgoeds House, Home & Lifestylekrant ging op onderzoek uit.In het Surinaams Nationaal Plan voor Beleid, Strategie en Actie inzake Klimaatverandering 2014-2021 is een helder stappenplan opgenomen met duidelijke doelstellingen per sector.

blank

Bouwbesluit uit 1956

Suriname werkt nog volgens de voorschriften in het sterk verouderde Bouwbesluit uit 1956, zegt Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV). Dit antieke document zou worden herzien door het Ministerie van Openbare Werken. Het is de bedoeling dat er bij de herziening rekening wordt gehouden met extreme weersomstandigheden. De gesprekken die de bouwsector had met OW in dit kader, zijn echter gestopt, aldus de AAV-voorzitter. Hij geeft tot slot aan dat de Caricom een bouwstandaard heeft laten opstellen, de Caribbean Uniform Building Code (CUBIC), die erop gericht is om orkaanbestendig te bouwen. Of deze standaard wordt gehanteerd bij de herziening van het Bouwbesluit door Openbare Werken is onduidelijk. OW is niet bereikbaar voor commentaar.

Dakconstructies

Vooruitlopend op een actueel wettelijk kader – met of zonder Caribische bouwstandaard – hebben de wetenschappers Marciano Dasai en Riad Nurmohamed in 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de schade aan dakconstructies in de toekomst te beperken. Hun onderzoek heeft bruikbare adviezen opgeleverd.

Drainage en mangrove-aanplant

De Wereldbank heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de veerkracht van het Surinaams kustgebied (Groot Paramaribo) bij overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Ook dit technische rapport heeft een aantal adviezen opgeleverd, zoals de ontwikkeling van infrastructuur voor snelle afvoer van overtollig water (drainage) en de aanplant van mangrovebossen langs de kust. De bijbehorende investeringen kunnen mogelijk een overstroming – zoals in 2015 bij Weg naar Zee – voorkomen. In de regio lijkt voldoende kennis aanwezig voor de integratie van de huidige kennis over het milieu in bestaande Surinaamse wetten en besluiten. Bovendien maakt Suriname aanspraak op middelen voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Adequate maatregelen laten echter nog steeds op zich wachten: terwijl het gras groeit, sterft het paard!

Lees meer berichten uit de categorie .

juli 10, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.