“Is de getaxeerde waarde van mijn huis ook wat ik ervoor krijg?”

“Is de getaxeerde waarde van mijn huis ook wat ik ervoor krijg?”

Vraag het aan de notaris

Waarde

Een taxatie maken van een woonhuis of perceel is het geven van een onderbouwde inschatting door een onafhankelijke deskundige van de waarde van de woning, perceel of object. Dat is meestal een beëdigde makelaar of taxateur. Je huis of perceel laten taxeren door een makelaar levert een duidelijk beeld op van de werkelijke waarde van jouw woning of perceel. De taxateur zal de woning van binnen en van buiten inspecteren, opmetingen doen van de woning en raadpleegt daarna zijn database met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen uit de buurt. Op basis van zijn kennis, ervaring en bevindingen zal hij tot een onderbouwde waarde van de woning komen. En op basis van deze waarde kan onder andere de vraagprijs van de woning vastgesteld worden.Wanneer je je woning of perceel door een taxateur laat taxeren, weet je dus wat de marktwaarde van de woning is.

Taxatierapport

Een taxatierapport is meestal nodig bij aankoop middels financiering van huis of perceel. De waarde van het object bepaalt namelijk hoeveel geld je moet lenen om de woning te kunnen financieren, en is dus mede bepalend voor de hoogte van je hypotheek na aftrek van de eigen inbreng. Echter is het zo dat je niet altijd financiering krijgt voor de volle honderd procent van de waarde van de woning. Banken en geldschieters hanteren een veel lager percentage van de waarde van de woning aan te verstrekken hypotheek. De percentages kunnen variëren tussen de 40 en 100 procent. Dit is mede afhankelijk van de solvabiliteit van diegene die geld wil lenen, de maatschappelijke positie, de relatie met de geldgever etc. Het verschil zal middels eigen inbreng moeten worden aangevuld.

Grondhuur

Taxatiekosten

Daarnaast kan het wenselijk c.q. noodzakelijk zijn het object te laten taxeren wanneer je het wenst te verzekeren. Het is belangrijk om vast te stellen wat de herbouwwaarde van het object is. Mocht er überhaupt wat gebeuren en de woning wordt door bijvoorbeeld brand verwoest dan wilt u ten minste dat er een woning van de zelfde waarde wordt herbouwd. Je kunt je huis ook laten taxeren om de verkoopwaarde te bepalen. Afhankelijk van de taxatiewaarde kun je het verkoopbedrag vaststellen. De kosten van een taxatierapport verschillen doorgaans per makelaar/taxateur. Sommige makelaars of taxateurs werken met een percentage van de getaxeerde waarde. Andere taxateurs maken gebruik van een vast tarief, ongeacht de getaxeerde waarde van de woning. Zijn er twijfels met betrekking tot de door een taxateur vastgestelde waarde, dan is er nog de mogelijkheid om een tweede rapport als ‘second opinion’ te laten opmaken om de waarde vast te stellen. Het verschil mag echter niet te groot zijn. Dit kan een evenwichtig beeld geven van de waarde van het object.

Overdrachtskosten

Grondhuurpercelen worden door de overheid uitgegeven voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor bebouwing en bewoning. Voor de overdracht van deze percelen aan een koper is er toestemming vereist van de overheid, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer. De praktijk leert dat de toestemming heel lang op zich kan laten wachten. Dus gaan partijen over tot het onderhands verkopen en kopen van het betreffende perceel. Indien de koper van dit perceel na de koop over gaat tot bijvoorbeeld de bouw van een woning kan dat tot gevolg hebben dat de koper over de waarde van zijn nader gerealiseerde woning ook overdrachtsbelasting moet betalen. Immers er dient een taxatierapport te worden opgemaakt van het over te dragen object dus perceel met woning. Bijvoorbeeld A koopt van B een grondhuurperceel om een woning op te bouwen. De toestemming van de overheid voor de overdracht duurt lang, dus start A alvast met de bouw van de woning. Na de bouw krijgt B de toestemming voor overdracht aan A. Er dient dan niet alleen over het blote perceel dat A had gekocht maar ook over de daarop gebouwde woning overdrachtsbelasting te worden betaald. Dus A betaalt overdrachtsbelasting over zijn eigen woning. Dit brengt heel veel irritatie met zich mee bij de koper en burgers krijgen daardoor het gevoel belazerd te worden door de overheid. Het is zaak dat de overheid snel zekerheid verschaft aan de koper over wel of niet geven van toestemming voor overdracht.

Lees meer berichten uit de categorie .

september 2, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.