Mijn huis, mijn zekerheid

Mijn huis, mijn zekerheid

Vraag aan de notaris

De laatste tijd zien we steeds vaker dat personen met (meestal mondelinge) toestemming van de eigenaar een huisje neerzetten op het perceel van de eigenaar. Er is dan vaak een bepaalde band, meestal een familieband, tussen de eigenaar van de grond en degene die gaat bouwen.

 

Hoe kunt u dit voorkomen?

De wet geeft in gevallen waarbij iemand wil bouwen op het perceel van een ander, de mogelijkheid om het ‘recht van opstal’ te vestigen. Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op de grond van een ander.

De eigendom van de grond wordt hier gescheiden van de eigendom van de opstallen. Dit geeft aan degene die het huis neerzet de zekerheid dat het door hem gebouwde ook werkelijk zijn eigendom is, en voorkomt de bovengenoemde situaties van onzekerheid.

Het recht van opstal moet bij notariële akte gevestigd worden.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk bij de notaris terecht.

Mw. mr. S.S. Tjin Kon Kiem-Ramadhin Juridisch medewerker Notariskantoor Mw. mr. A. Ramlakhan-Pancham Juridisch adviseur
Juridisch Adviesbureau Jalon’s Consultancy

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.