Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Sporten in de buurt

Met de nieuwe trend van een ‘healthy lifestyle’ is het meer dan ooit wenselijk dat alle wijken een eigen sportterrein hebben. Maar dat is niet het geval in Paramaribo; de meeste buurten moeten het zonder doen. Terwijl de overheid sport en recreatie toch van groot belang acht voor de samenleving. Wettelijk gezien móeten er in elke nieuwe buurt zelfs sportmogelijkheden gecreëerd worden. Waarom zijn die er dan nog niet?

Als het gaat om het ontwikkelen van bouw- en woonprojecten, is de regering overigens niet de enige partij die aan zet is. In Suriname zijn vele projectontwikkelaars en verkavelaars. En de verkavelaar heeft de plicht zich te houden aan de regelgeving die de overheid stelt. “In de praktijk blijkt echter dat deze regelgeving niet wordt nageleefd”, zegt Watson. Wat hij nog erger vindt, is dat de controle op naleving ervan ook onvoldoende plaatsvindt. “De overheid moet de controle houden, maar doet dat niet. Soms worden zelfs gereserveerde ruimten voor sport weggegeven voor de bouw van woningen en andere opstallen.”

Doordat de controle ontbreekt en er te veel belangen behartigd moeten worden, lopen zaken vaak niet zoals ze zouden moeten, denkt Watson. En het komt volgens hem soms ook doordat de verschillende ministeries, elk met hun specifieke doelen, onvoldoende communiceren met elkaar. “Er is mij bijvoorbeeld bekend dat in de Henarpolder een voetbalveld is gebruikt om er een school op te bouwen. Dat was echt een kwestie van twee of drie ministeries die geen overleg met elkaar hebben gepleegd.”

Toch zijn er ook positieve kanten te benoemen. De regering heeft met het instellen van een directoraat Sportzaken immers wel laten zien dat zij sport belangrijk vindt. En volgens Watson zijn er verschillende mogelijkheden om de doelstelling van meer sportmogelijkheden in de wijken te realiseren. “Ik zie om te beginnen graag dat ministeries beter gaan samenwerken met elkaar, waardoor de afstemming veel vlotter en efficiënter gebeurt. En verder zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden binnen de ambtelijke structuur, waarbij resultaatgerichtheid en planmatigheid de boventoon moeten voeren.

Er mag geen belangenverstrengeling van de politiek en het ambtelijke zijn. Dus mijns inziens mogen directeuren en onderdirecteuren geen politici zijn, of politiek actief zijn. Want anders zullen ze niet in staat zijn de minister objectief, dus los van belangen, te adviseren. En ten slotte zal men moeten werken aan de competenties van het personeel op alle lagen, van beleidsformulering tot uitvoering, waardoor het spanningsveld tussen wenselijkheden en mogelijkheden drastisch verkleind wordt.”

Om echt richting te kunnen geven aan een sportbeleid dat is afgestemd op de behoeften van de burgers, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Gelukkig blijkt in de praktijk dat de kracht van burgers groot is, vooral als zij zelf de handen uit de mouwen steken. Zo ontstond er in Paramaribo-Noord spontaan een wandelpad, dat druk bezocht wordt door de mensen die er dichtbij wonen.

Ook in Hanna’s Lust, de nieuwe woonwijk in Wanica, is door samenwerking van de buurtbewoners een sportterrein aangelegd, waarvan volop gebruikgemaakt wordt. Wie vast een aanvang wil maken met een gezonde levensstijl, kan misschien beter niet op de overheid wachten.

Lees meer berichten uit de categorie Tips.

mei 30, 2017
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.