Woningnood oplossen?

Woningnood oplossen?

Out of the box denken!

Hoewel Suriname een groot land is met een kleine bevolking is er al jaren sprake van een huisvestingsprobleem. Voor de gemiddelde burger is het een grote uitdaging om op je dertigste zelfstandig op je eigen stekkie te wonen. Hoe moet dat dan met de komende generatie? Lifestylekrant Surgoed House & Home vroeg het enkele politici die op het moment waarop dit artikel is geschreven volop actief waren met campagne voeren in verband met de verkiezingen op 25 mei.

Ruimtelijke ordening

Een direct raakvlak met het huisvestings-vraagstuk is ruimtelijke ordening. Dat is het planmatig benutten en inrichten van gebieden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat woonhuizen en bedrijven in elkaars directe omgeving staan. Dit kan gewoon gebeuren omdat er bij wet niets geregeld is. Het gevolg daarvan is aantasting van het woongenot van burgers. Voor Rusland is dat onacceptabel. ,,Het moet niet zo zijn dat je een grote investering pleegt in een woning, die woning af hebt en links en rechts komen er grote winkelpanden te staan”, vindt Rusland. Een gedegen aanpak ligt volgens hem in de juiste invulling van bestemmingen, regels alleen zijn niet voldoende. NDP-parlementariër Amzad Abdoel stelt een concreet plan voor om bedrijven ruimte te geven zonder het woongenot te verpesten. ,,Bedrijven die vastgoed verhandelen moeten vanaf het begin af aan een duidelijk plan presenteren waar ze zich aan moeten houden. Nu zie je soms dat wat aan het begin is gepresenteerd na een tijdje verandert. Investeren in een woonhuis is iets voor het leven. Men moet ervan verzekerd zijn dat er na een tijdje geen bedrijven in de omgeving komen die het woongenot verstoren.”

Certificeren

Particulieren die verkavelingsprojecten initiëren, zouden volgens NDP-parlementariër Amzad Abdoel gecertificeerd moeten zijn. Hiermee denkt hij malafide vastgoedondernemers de pas af te kunnen snijden en burgers te beschermen. Abdoel wil zich bij een tweede termijn als DNA-lid sterk maken om dit te bewerkstelligen. Hij kent zeker een geval in Wanica waar een verkavelaar de kopers de garantie heeft gegeven dat er binnen een bepaalde periode nutsvoorzieningen zouden worden aangelegd. ,,Naderhand zegt die ondernemer gewoon dat hij failliet is, terwijl hij zijn geld al heeft ontvangen.” DRS-voorzitter Marica ziet “out of the box” denken als de oplossing voor het woningvraagstuk. ,,Heel wat huizen zijn leeg, maar de eigenaren willen die niet verhuren vanwege problemen met huurders. Ze willen een goede autoriteit aan wie ze hun huis kunnen toevertrouwen. Zo’n instantie moet je dan creëren, een instantie die jouw huis beheert, terwijl jij gewoon jouw huurpenningen krijgt. Dat is out of the box denken. Je kunt niet meer met die gewone standaardoplossingen komen, want die werken niet meer in een complexe samenleving als de onze.” Hij oppert verder dat huisvesting onder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer geplaatst wordt. Dan is er volgens hem beter zicht op welke gebieden speciaal bestemd zijn voor bedrijven, handelszaken en woonhuizen en verdwijnt de “chaotische situatie”.

Lees meer berichten uit de categorie Bedrijven.

juni 5, 2015
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.