blank

Woningstichting Sekrepatu

Woningstichting Sekrepatu

Oplossen van de woningnood

Surinaamse woningstichting met vier wooncomplexen

Woningstichting Sekrepatu is de eerste Surinaamse woningstichting met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood, opgericht in augustus 2000. In dit streven is zij ruimschoots geslaagd omdat zij thans de trotse bezitster is van vier wooncomplexen met een bestand van 258 huurwoningen waaronder twee crèches.

blank

Zelfbouwers

Op het wooncomplex Sekrepatu Buiten zijn er percelen te koop voor zelfbouwers. De percelen variëren in grootte van 250 m² tot circa 300 m² en worden verkocht voor een prijs van €45 per m². Op Houttuin heeft de stichting een terrein van 7,5 hectare. Het oorspronkelijke plan voor ontwikkeling kan echter niet meer worden uitgevoerd deels vanwege de verslechterde economische situatie. Het terrein wordt thans ten verkoop aangeboden.

Social labeling

“Twee en een half jaar geleden, toen de economische recessie zich inzette, hebben wij gemerkt dat de huurtarieven vanwege de gestegen vreemde valutakoersen voor vele huurders te hoog werden”, zegt directeur Lloyd Kotzebue. Voor de lagere inkomensgroepen heeft de stichting woningen op het complex Sekrepatu Buiten, lager geprijsd (social labeling).

Hoewel de stichting een betalingsplicht naar haar financiers heeft, zal zij huurders en andere woningzoekenden zoveel als mogelijk tegemoetkomen. Zo zal in het eerste halfjaar van 2018 een redelijke korting op de huurtarieven worden gegeven.

Sekrepatu blijft zich ervoor inzetten dat woningzoekenden een dak boven het hoofd en meer krijgen. Economische crisis of niet.

Woningstichting Sekrepatu, Laurastraat no. 15 F, zijstraat van de Verlengde Keizerstraat.
Tel. 520350 of 421529. Email: [email protected]. Website: www.sekrepatu.sr

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.