fbpx
Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak!

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak!

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak!

Misstanden

Regels

Hij schrok dus ook niet heel erg toen hij een week later een paar hevig gebarende mannen op zijn terrein zag staan. Twee van hen waren bezig met een meetlint, terwijl de derde zich over een tekening boog. Zeker een controle van de Dienst Grondinspectie, dacht Soeresh. Hij parkeerde zijn auto op de berm en liep naar de mannen toe. ,,Goedemiddag heren”, riep hij joviaal. ,,Wat vindt u van mijn omheining?” De mannen keken onbegrijpend, afwisselend naar elkaar en naar Soeresh. ,,Hoezo, uw omheining”, vroeg de man met de tekening in zijn hand wat bozig. Hendrik, zoals hij heette, haalde na wat vijven en zessen een beschikking uit zijn zak. Met licht verhoogde hartslag bekeek Soeresh het papier. Dit ging inderdaad over zijn perceel. Hendrik vertelde dat hij toestemming had er een winkel op te bouwen. Daarvoor had hij zelfs een bestemmingswijziging aangevraagd, want oorspronkelijk was het terrein aan Imro uitgegeven voor tuinbouw. Nadat Soeresh zijn kant van het verhaal had verteld, begrepen ze beiden niet hoe dit mogelijk kon zijn. Uiteindelijk besloten ze naar het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) te gaan, om uitleg te vragen.

Alles gecheckt voor aankoop perceel, toch een kat in de zak!

Soeresh sliep slecht die nacht. Hij zou het perceel toch niet kwijtraken? Ze konden de volgende dag meteen bij RGB terecht en kregen uitleg van een ambtenaar die alle regels kende. vertelde dat er bij elk stuk domeingrond ook een beschikking hoort. Daarin staat onder welke voorwaarden het stuk grond aan iemand is uitgegeven. Niet alleen moet er jaarlijks grondhuur of erfpachtcanon betaald worden en moet het verkregen perceel binnen vier jaar in cultuur gebracht worden, maar het perceel moet ook gebruikt worden voor het doel waarvoor het is uitgegeven. Wanneer je grond voor veeteelt hebt gekregen, moet je daar dus aan veeteelt doen. Mocht je willen overstappen op tuinbouw of iets heel anders, dan moet je een bestemmingswijziging aanvragen. Pas als dit is goedgekeurd, wordt de bestemmingswijziging aangepast in het kadaster, legde de ambtenaar uit.

De staat ziet er op toe dat grondhuurders zich houden aan alle beschikkingsvoorwaarden. Doen zij dit niet, dan kan de staat hen per deurwaardersexploot in gebreke stellen, om hen te bewegen alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Daar hebben zij dan volgens de wet nog een maand te tijd voor. Is het dan nog steeds niet gebeurd, dan kan de staat het perceel intrekken en de intrekkingsbeschikking overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Daarmee is het recht van grondhuur voor die persoon dan komen te vervallen.

Probleem

Daar zat hem precies het probleem van het terrein dat Soeresh had gekocht. Want wat Soeresh niet wist, en waar hij bij RGB pas achter kwam, was dat Imro vóór de overname al in gebreke was gesteld. Imro had het terrein namelijk niet binnen de gestelde vier jaar in cultuur gebracht en had plannen die in strijd waren met de bestemmingsbeschikking. En terwijl Soeresh zijn best had gedaan het terrein bedrijfsklaar te maken en de toestemming tot overdracht al via een notaris had ingediend, had de staat precies in die tijd het perceel van Imro ingetrokken.

Soeresh viel dus echt tussen wal en schip. Imro had zijn geld ontvangen en zat hoog en droog in Nederland en het perceel waar Soeresh zijn tijd en geld in gestoken had, was alweer aan een ander uitgegeven. En een al uitgegeven en ingeschreven beschikking, kan niet meer worden ingetrokken. Het enige wat Soeresh nog kon doen, was de zaak naar de rechter brengen. Dat deed hij ook, maar een uitspraak is er een jaar later nog steeds niet.

Voorkomen

Soeresh had bijna alles gedaan wat hij had kunnen doen om deze ellende te voorkomen. Toen hij bij het kadaster ging kijken stond de grond nog op naam van Imro. En er wordt nergens geregistreerd of er op dat moment een intrekkingsprocedure gaande is. Wel had Soeresh persoonlijk naar de Dienst Grondinspectie kunnen gaan om daar te informeren naar de status van het perceel en eventueel intrekkingsgevaar. En, zoals we al vaker hebben gezegd: als er haast is bij een overdracht of verkoop en de prijs is uitzonderlijk laag, wees dan gewaarschuwd. Goedkoop is meestal duurkoop, en dat geldt zeker bij onroerend goed.


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.