fbpx
Beschermingsmiddelen koper bij aankoop grond

Beschermingsmiddelen koper bij aankoop grond

Beschermingsmiddelen koper bij aankoop grond

Juridisch bekeken

Een aantekening

In deze rubriek worden door mr. R. Zweevel mr. F. Blokland van Advocatenkantoor Zweevel juridische onderwerpen besproken die over boedels en gronden in Suriname gaan. In deze aflevering worden de beschermingsmiddelen voor de koper bij de aankoop van een stuk grond beschreven.

Steven is dringend op zoek naar een perceel. Hij komt Helen tegen die graag een perceel aan de Kwattaweg voor hem wil verkopen. Helen doet een aanbod, Steven gaat akkoord en geeft haar op 15 juni 2019 alvast een voorschot van de koopsom. Het restantbedrag zal op 2 juli 2019 bij de overdracht van het perceel worden voldaan, met als voorwaarde dat het perceel vrij moet zijn van hypotheken en beslagen. Ze bereiken een overeenstemming en leggen dit vast op papier. Op 2 juli 2019 stappen ze naar een notaris om aan hun wederzijdse verplichtingen te voldoen. Het blijkt dat Helen het perceel op 18 juni 2019 toch bezwaard heeft met een hypotheek. Steven is hopeloos en stapt naar de advocaat voor juridisch advies.

Beschermingsmiddelen koper bij aankoop grond

In een eerdere aflevering werd al gesteld dat de koper een onderzoeksplicht heeft. Naast de onderzoeksplicht is het belangrijk dat de koper bij de betaling van de koopsom of een gedeelte daarvan, een aantekening laat maken bij het MI-GLIS instituut. Hiervoor moet de bewaarder in de koopovereenkomst gemachtigd worden om een aantekening van de koopovereenkomst te plaatsen in de registers. De aantekening verschaft de koper rechtsbescherming, omdat derden op de hoogte zullen zijn van de status van het perceel. Tevens verkrijgt de koper bescherming tegen latere hypothecaire inschrijvingen of beslagen. Stel dat Steven in de koopovereenkomst de bewaarder gemachtigd had om een aantekening van de koopovereenkomst te maken in het openbaar register, dan zou Steven beschermd worden tegen de hypothecaire inschrijving.

Houding betaling


Het aanhouden van de betaling van het restantgedeelte van de koopsom kan ook leiden tot bescherming van de koper. Steven kan bij Helen bedingen om het restantgedeelte pas te voldoen wanneer er voldaan is aan de voorwaarde die hij gesteld heeft. Helen zal ervoor moeten zorgen dat het perceel vrij en onbezwaard overgedragen moet worden aan Steven, wil zij het restantgedeelte van de koopsom ontvangen. Indien zij dat niet doet, kan Steven een rechtsvordering van restitutie tegen Helen aanhangig maken.

Vestigen zekerheidshypotheek

Helen gaat toch akkoord met de eis van Steven om het perceel onbezwaard over te dragen. Steven geeft haar een ultimatum van vier weken om ervoor te zorgen dat de hypothecaire inschrijving doorgehaald wordt. In de tussentijd gaat hij over tot het vestigen van een zekerheidshypotheek op het perceel, waarvoor hij al een voorschot heeft betaald. Dit had hij al kunnen doen vanaf het begin van de overeenkomst en de betaling van het voorschot. Door de inschrijving van de zekerheidshypotheek op het onroerend goed, wordt hij beschermd. Zodoende zal het moeilijk zijn voor Helen om het perceel aan iemand anders te verkopen, aangezien het bezwaard is door Steven.

Herroepelijke Volmacht

Het is Helen eindelijk gelukt om het perceel onbezwaard te maken, maar zij geeft te kennen dat zij vanwege omstandigheden zo snel als mogelijk naar het buitenland moet. Steven wordt onzeker en vraagt Helen of zij bereid is om over te gaan tot het opmaken van een onherroepelijke volmacht bij de volledige betaling van de koopsom. Een onherroepelijke volmacht wordt opgemaakt door de notaris, zodat de koper bescherming verkrijgt. Met de onherroepelijke volmacht kan de koper in de openbare egisters de inschrijving laten verrichten zonder tussenkomst van de verkoper, ingeval die bijvoorbeeld niet te vinden is of komt te overlijden.

Tijdens het koop-verkoopproces zijn al deze bovengenoemde beschermingsmiddelen voor de koper mogelijk.

Lees meer berichten uit de categorie .

juni 2, 2019

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.