fbpx
Claimen van bermen!

Claimen van bermen!

Claimen van bermen!

Bermverhaal

Blauw vergunningsbord

Steeds meer burgers en bedrijven zetten hun berm af met allerlei obstakels. Vaak hele keurige overigens. Of je wordt geconfronteerd met gezag inboezemende borden waarop staat ‘NP’ of ‘Niet Parkeren’. Ook wordt zelfs gedreigd met ‘Wegslepen op eigen risico en kosten’ en wordt dit kracht bijgezet met de afbeelding van een wagen die weggetakeld wordt. Kan dat wel zomaar?

Het is een algemeen herkenaar beeld van bewoners en ondernemers die de berm of stoep voor hun woning of bedrijf keurig op orde hebben. Hetzij als strak grasgazonnetje, hetzij verfraaid met tegels of grind.

Claimen van bermen!

Een mooi voorbeeld hiervan is nabij de rotonde van de Herman Benjaminstraat, tegenover het bijkantoor van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij is gevestigd. Decoratief heel mooi die kolossale granietblokken en overigens begrijpelijk. Je wilt immers geen omgeploegd gazonnetje of overlast van ‘wildparkeerders’ die klanten zijn van het grote bedrijf of dienstencentrum dat de ‘buurman’ is.

Zolang lanti niet voor behoorlijke stoepen zorgt, zijn deze particuliere initiatieven welkom. Maar velen lijken te vergeten of niet te weten, dat een strook van je berm of stoep deel is van de openbare weg. Henk Wip, hoofd Verkeer van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is duidelijk. Het enige bord waarmee een burger of bedrijf exclusieve parkeerrechten kan claimen, is het herkenbare blauwe vergunningsbord, met daarop de letter ‘P’ en onder meer het vergunningsnummer. “Alle andere borden, meldingen en obstakels hoeven niet serieus genomen te worden”, benadrukt hij.

Voor een exclusieve parkeerplaats wordt vergunning verleend door OWT&C. Meestal gaat het om één of twee plekken nabij een bedrijfsof
winkelpand. Zoals in de Maagdenstraat in het stadscentrum. “Ik ben er erg blij mee”, zegt een winkeleigenaar, die anoniem wil blijven, over zijn eigen parkeerplaats. “Het zou voor mij veel te moeilijk zijn om elke dag naar een parkeerplaats te zoeken.” Niet alle winkeleigenaren beschikken over een eigen parkeerplaats. “Omdat het aanvraagproces lang kan duren”, vermoedt hij. Het heeft zes maanden geduurd voordat hij zijn parkeervergunning kreeg.

Aan de hand van de wens van de aanvrager wordt er een vergunning verleend. Het kan variëren van alleen voor werkdagen of werkuren tot elke en de gehele dag. “Alleen aan het officiële blauwe bord kunnen rechten worden ontleend”, benadrukt Wip.

Uitwijkmogelijkheid

De reden waarom perceeleigenaren een deel van hun berm moeten ‘afstaan’, is vanwege de aanleg van nutsvoorzieningen zoals waterleidingbuizen en ondergrondse stroom- en telecommunicatiekabels. Maar ook voor het plaatsen van electriciteitskasten, transformatoren en palen voor straatverlichting. En nutsbedrijven moeten hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook voor bestuurders met autopech moet er een uitwijkmogelijkheid zijn. En niet onbelangrijk: er moeten troittoirs voor voetgangers kunnen worden aangelegd.

Om al deze redenen mogen geen economische activiteiten op bermen plaatsvinden zonder vergunning. En toch gebeurt dit massaal. Vooral op strategische hoeken of belangrijke doorgaande wegen zoals de Indira Gandhiweg en de Highway. Het gaat bijvoorbeeld om kraampjeswaar fruit, groenten en vis worden verkocht maar ook uitgestalde tweedehandse auto’s worden te koop aangeboden op bermen. Het zorgt vaak voor gevaarlijke situaties, zeker op hoeken, want dan hebben verkeersdeelnemers geen goed zicht op het overige verkeer.

Initiatiefwetsvoorstel

Het beleid ten aanzien van de bermen en parkeervergunningen is gebaseerd op verschillende verordeningen. Maar dat vindt parlementariër Riad Nurmohammed onvoldoende. “Er is geen duidelijke wet- en regelgeving voor het bermbeleid”, zegt hij. De ‘wildgroei’ van economische activiteiten zijn hem een doorn in het oog. Hij heeft daarom een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Zo wordt bepaald dat er geen obstakels zoals stenen, palen, en andere barricades op de berm van primaire en overige wegen geplaatst mogen worden door burgers, “waardoor parkeren onmogelijk wordt”. Het gaat om obstakels hoger dan vijf centimeter. Het districtscommissariaat verleent overigens slechts vergunning om tijdelijk gebruik te maken van de berm. “Maar mensen die permanent dingen neerzetten op de berm plegen daarom een strafbare handeling.”

De districtssecretaris van Paramaribo Zuid West juicht het overigens toe dat burgers en ondernemingen de bermen voor hun deur onderhouden en of geheel plaveien met fraaie en dure tegels. “Maar als het zover komt dat de overheid of nutsbedrijven er werkzaamheden moeten verrichten, zal daarmee geen rekening worden gehouden.”

Lees meer berichten uit de categorie .

oktober 11, 2019

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.