fbpx
Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Zwartenhovenbrugstraat

Vier fasen

Sinds zijn aanleg en na decennia van deplorabele staat wordt de belangrijke verkeersader Zwartenhovenbrugstraat gedegen aangepakt, zowel boven- als ondergronds. Wel wordt het geduld van weggebruikers, omwonenden maar vooral van winkeliers danig op de proef gesteld. De werkzaamheden zijn al ruim twee jaar aan de gang. “Maar ze zullen blij zijn met dit project na afloop.”

Vrachtwagens, grote en kleine graafmachines, grondstabilisatiemachines en arbeiders in roodgroene werkkleding, met veiligheidsschoenen aan en helmen op.

Gedegen aanpak Zwartenhovenbrugstraat na decennia

Borden die aanduiden dat werkzaamheden in uitvoering zijn en dat weggebruikers moeten omrijden. Dit is het dynamische beeld van de strekking van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Gemenelandsweg en het Molenpad.

Deze strekking is ‘sectie IV’ van het ‘Riolerings- en Herasfalteringsproject Zwartenhovenbrugstraat’ dat medio november 2017 van start ging. De Zwartenhovenbrugstraat, 1,8 kilometer lang en negen meter breed, verkeerde decennialang in deplorabele staat.Vooral vanaf de dr. Sophie Redmondstraat tot aan het Molenpad. Voor het eerst sinds zijn aanleg ondergaat deze drukke verkeersader, die dwars het centrum van Paramaribo loopt en het zuiden met het noorden verbindt, een dergelijke gedegen aanpak en van deze omvang.

Grote afwateringselementen worden ondergronds geplaatst voor de hoofdafvoer. Evenwijdig hieraan, aan weerszijden, zijn kleinere buizen waarop de panden rechtstreeks worden aangesloten. Inspectieputten maken het mogelijk om in de toekomst onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de riolering. Als eenmaal het ondergrondse werk erop zit, wordt de weg voorzien een robuuste nieuwe asfaltlaag. Eveneens de bermen en voetpaden worden onder handen genomen. Voor zo’n gedegen aanpak en herinrichting moest de Zwartenhovenbrugstraat worden afgesloten voor het verkeer. Om te veel overlast in één keerte voorkomen worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd en de weg opgedeeld in vier secties. Sectie I is tussen de Nassylaan en Keizerstraat, Sectie II tussen de Keizerstraat en Dokter Sophie Redmondstraat en Sectie III tot de Gemenelandsweg.

Moeite waard

Weggebruikers hebben gefaseerd met wegomleggingen te maken (gehad), die voor enorme verkeersopstoppingen hebben gezorgd in het al danig verstopte wegennet van Paramaribo. Maar zij die het meest overlast en ongemak moeten ondergaan, zijn de ondernemers in deze toch wel belangrijke economische winkelstraat. “Ik vraag alle begrip van de samenleving, houden jullie vol, het zal de moeite waard zijn”, verzekert Angelito Del Castilho, projectleider van aannemingsbedrijf Baitali NV dat de werkzaamheden uitvoert en gegund heeft gekregen via een openbare aanbesteding van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C).

De directievoering is in handen van ACE Consultancy die Myrtle Graanoogst heeft aangesteld als projectengineer. Graanoogst beschikt over een klein team van opzichters dat dagelijks toezicht houdt op alle activiteiten en ook rapporteert aan Zenobia Wongsodikromo, projectcoördinator namens OWT&C. Wongsodikromo is zeer ingenomen ermee dat de Zwartenhovenbrugstraat eindelijk grondig wordt aangepakt. “Het zal zorgen voor een vlotte doorstroom omdat het asfalt niet meer hobbelig zal zijn en in de regentijd het water sneller afgevoerd wordt.” Nu al kunnen weggebruikers genieten op bepaalde delen en smooth rijden over de nieuwe, rimpelloze asfaltlaag.

De reden waarom het wegdek van Zwartenhovenbrugstraat al die decennia verwaarloosd erbij is blijven liggen, had te maken met het verouderde rioleringssysteem. Elke nieuwe asfaltlaag zou binnen de kortste keren weer inzakken en scheuren. En geld voor een gedegen aanpak was er niet eerder. Ruim twee jaren geleden was het dan eindelijk zover. “Het rioleringssysteem is compleet vernieuwd met kokers van aanzienlijk grotere diameter dan voorheen”, zegt Wongsodikromo enthousiast. “Het is een enorme uitdaging maar hetis ons werk, dus doen we doen alles wat we kunnen om het volgens planning op te leveren. Ik weet zeker dat mensen blij zullen zijn met de nieuwe weg.”

Veel stagnaties

Er waren veel stagnaties vanwege allerlei zaken die de uitvoerders ondergronds tegenkwamen. “Bij het begin zijn we menselijke resten tegengekomen waardoor we genoodzaakt waren te stoppen zodat de politie haar onderzoek kon doen”, vertelt Del Castilho. “Ook oude funderingen en stoepen van particulieren die op openbaar terrein waren, moesten we verwijderen.” Wat eveneens voor de nodige stagnaties zorgde waren nutsleidingen die niet precies volgens de tekeningen liepen. “Daardoor stuit je ineens op een hoogspanningskabel of een waterleidingbuis waarmee geen rekening was gehouden.” Maar ook historische voorwerpen en bouwsels werden blootgelegd tijdens graafwerkzaamheden. “Zoals een complete weg van bakstenen, sluizen en nog veel meer waarvan we bij twijfelgevallen de hulp van deskundigen inriepen waardoor we het werk weer
moesten staken.” Daarom is de oplevering dan ook met twee maanden verschoven tot mei 2020.

Het mag voor velen te lang duren, maar Del Castilho wijst erop dat de werkers soms dag en nacht en in zon en regen doorwerken. “Het is een enorme uitdaging maar we zitten al lang in het vak dus weten hoe we ermee omgaan.” Hij wil zich vooral focussen op het eindresultaat met verschillende voordelen voor de samenleving. “Dan ligt er een mooie weg met nieuwe verkeersborden en ander wegmeubilair. Maar het grote werk zit onder de grond”, benadrukt Del Castilho.

Files verminderen

Met twee rijstroken richting het noorden en één richting het zuiden, wordt beoogt de files te verminderen. De vernieuwde riolering met zijn grote capaciteit moet bij grote regens het water ervoor zorgen dat het overtollige water verder en sneller wordt afgevoerd. “Het is even volhouden voor de buurtbewoners en de winkeliers. Maar ze zullen blij zijn met dit project na afloop”, verzekert ook Graanoogst van directievoerder ACE. Voor een goede verstandhouding organiseert zij samen met OWT&C infosessies voor buurtbewoners over de gang van zaken van het rehabiliteringsproject. “De verkeerssituatie zou te grimmig worden als de hele weg in een keer aangepaktzou worden, gezien de belangrijke doorstroomfunctie van de Zwartenhovenbrugstraat.”

Wongsodikromo van OWT&C spreekt van een megaproject waarvan de samenleving decennia lang zal genieten omdat er kwaliteitswerk geleverd wordt. “De weg was verouderd en tientallen jaren werden slechts brandjes geblust. Dus daarom geen lapwerkzaamheden en kleine aanpak meer, maar een complete rehabilitatie van zowel de riolering als het wegdek. Dat zal zorgen voor een vlotte waterafvoer en verkeersdoorstroom van deze belangrijke weg waarvan dagelijks duizenden mensen gebruik zullen maken.”

Lees meer berichten uit de categorie .

februari 4, 2020

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.