fbpx
Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Juridisch bekeken

Boedels

De heer W. koopt een perceel en bouwt een woning daarop. Hij trouwt daarna met mevrouw X. in gemeenschap van goederen. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, die nog in leven zijn. De heer W. investeert gedurende zijn leven in onroerende goederen. Zo heeft hij drie percelen met woningen gekocht. Hij heeft ook tegoeden op diverse banken in Suriname. In 2019 komt de heer W. te overlijden en laat daarbij zijn vrouw en kinderen achter. Deze korte case brengt ons naar het begrip ‘boedel’. Door het overlijden van W. is er nu een boedel ontstaan.

Een boedel is het vermogen van een overleden persoon, oftewel de nalatenschap van een overledene. De heer W. heeft vier percelen en woningen en banktegoeden nagelaten. Deze kunnen verdeeld worden. Zolang er geen verdeling heeft plaatsgevonden van de nalatenschap van de heer W. onder zijn erfgenamen, spreekt men van een onverdeelde boedel.

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

Het Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW) stelt in artikel 1093 dat niemand verplicht is om in een onverdeelde boedel te blijven. Dat wil zeggen dat de erfgenamen van de heer W. het recht hebben om hun aandeel uit de boedel te vorderen. Mevrouw X. en haar twee kinderen besluiten om tot een verdeling over te gaan.

Scheiding en deling

De scheiding en deling is een rechtshandeling waardoor de onverdeeldheid van de boedel tussen de erfgenamen wordt beëindigd. Om tot de scheiding en deling te kunnen komen zijn er een enkele stappen die ondernomen dienen te worden, te weten: er dient een inlichtingenstaat te worden aangevraagd bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. In de inlichtingenstaat, die ook wel stamboom wordt genoemd, kun je precies lezen wie de wettelijke of erkende kinderen van W. zijn en of hij eerder getrouwd is geweest; er dient onderzoek te worden gedaan of W. een testament heeft laten opmaken. Een testament is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de erflater, dus W., een beschikking maakt die gaat werken na zijn overlijden. In een testament wordt aangegeven wat er na zijn overlijden moet gebeuren met zijn percelen en banktegoeden; daarna dient er door de notaris een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt, waarbij precies staat aangegeven wie aanspraak maakt op de nalatenschap van W. en voor hoeveelste deel; de notaris maakt uiteindelijk een scheidings- en delingsakte op en de boedel wordt verdeeld onder de erfgenamen van W.

Vordering scheiding en deling

Stel dat mevrouw X. naar een notaris is gegaan voor de scheiding en deling van de boedel van W. en het blijkt dat de kinderen van W. plotseling weigeren om hun medewerking te verlenen. Welke mogelijkheid heeft mevrouw X. dan?

Zoals eerder aangegeven is niemand genoodzaakt om in een onverdeelde boedel te blijven. Artikel 1093 SBW biedt dus de mogelijkheid aan mevrouw X. om naar een advocaat te stappen voor het starten van een rechtszaak tot scheiding en deling. Mevrouw X. zal dan als de eisende partij een vordering starten tegen haar kinderen. De kantonrechter zal, nadat hij de gedaagde partijen heeft gehoord, een beslissing nemen.De kantonrechter kan de vordering van mevrouw X. toewijzen en gelast de scheiding en deling van de boedel.

Voor de kinderen wordt er een ‘onzijdig persoon’ benoemd – namelijk een advocaat die is ingeschreven bij het Hof van Justitie. Die zal dan voor hen tekenen en namens hen hun aandeel in ontvangst nemen. Dit wordt vastgelegd in een vonnis van de kantonrechter en hiermee kan mevrouw X. wel de scheiding en deling van de boedel laten bewerkstelligen.


E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.